Πρόγραμμα εξετάσεων Computer-based Cambridge English

31/01/2014

Οι γραπτές εξετάσεις Computer-based Cambridge English θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

Eξέταση Ημερομηνία Eξέταστρα Περίοδος Εγγραφών
CB KET for Schools 26 Ιουνίου 2014 70 € 31 Μαΐου – 9 Ιουνίου 2014
17 Ιουλίου 2014 70 € 21 Ιουνίου – 30 Ιουνίου 2014
CB PET for Schools 26 Ιουνίου 2014 80 € 31 Μαΐου – 9 Ιουνίου 2014
17 Ιουλίου 2014 80 € 21 Ιουνίου – 30 Ιουνίου 2014
CB FCE for Schools 13 Μαρτίου 2014 150 € 15 Φεβρουαρίου – 24 Φεβρουαρίου 2014
29 Μαΐου 2014 150 € 3 Μαΐου – 12 Μαΐου 2014
28 Ιουνίου 2014 150 € 2 Ιουνίου – 11 Ιουνίου 2014
CB CAE 12 Απριλίου 2014 150 € 16 Μαρτίου - 25 Μαρτίου 2014
31 Μαΐου 2014 150 € 5 Μαΐου – 14 Μαΐου 2014
21 Ιουνίου 2014 150 € 26 Μαΐου – 4 Ιουνίου 2014
19 Ιουλίου 2014 150 € 23 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2014
CB CPE 22 Μαρτίου 2014 170 € 24 Φεβρουαρίου – 5 Μαρτίου 2014
12 Ιουλίου 2014 170 € 16 Ιουνίου – 25 Ιουνίου 2014

 

Πληροφορίες

Γλώσσα: EN
Τελευταία Ενημέρωση: 2014/12/18 - 16:18:44

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα