Νέο πρόγραμμα εξετάσεων ECCE/ECPE

30/03/2020

Οι γραπτές εξετάσεις ECCE και ECPE του Michigan Language Assessment θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

Eξέταση

Ημερομηνία

Eξέταστρα

Περίοδος εγγραφών

ECCE

27 Iουνίου 2020

165 €

23/1/2020 - 3/4/2020

ECPE

28 Ιουνίου 2020

185 €

23/1/2020 - 3/4/2020

  • Οι αλλαγές στις ήδη ανακοινωθείσες ημερομηνίες διεξαγωγής των ECCE και ECPE Μαΐου 2020 οφείλονται στα μέτρα που εφαρμόζονται προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις του ιού COVID-19 σε όσους εμπλέκονται με τις εξετάσεις.
  • Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων του Ιουνίου 2020 υπόκεινται σε περαιτέρω αλλαγή εξαιτίας οποιωνδήποτε εξελίξεων στα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω του ιού COVID-19.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2020/05/11 - 13:28:21

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα