Υλικό προετοιμασίας εξετάσεων ECPE από το Πανεπιστήμιο του Michigan

27/01/2011

Στο πλαίσιο της συνεχούς υποστήριξης των Κέντρων Ξένων Γλωσσών στην προετοιμασία υποψηφίων για τις εξετάσεις ECPE, το Πανεπιστήμιο του Michigan θέτει στη διάθεσή σας ολοκληρωμένο υλικό προετοιμασίας για τις ενότητες listening και speaking των εξετάσεων ECPE. Το υλικό περιλαμβάνει:

  • Ένα πλήρες τεστ listening με 50 ερωτήσεις (booklet, answer sheet, λύσεις, ηχητικά)
  • Τρία speaking prompt (το κάθε ένα για τρεις υποψήφιους)
  • Πλήρη κείμενα του ηχητικού μέρους και κλίμακα βαθμολόγησης της ενότητας speaking
  • Οδηγίες για την αξιοποίηση του υλικού, τη συμπλήρωση και βαθμολόγηση της ενότητας listening και την ερμηνεία της τελικής βαθμολογίας

Χρησιμοποιώντας το υλικό σε τμήματα προετοιμασίας εξετάσεων ECPE, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν περαιτέρω με τις ενότητες listening και speaking των εξετάσεων, να αξιολογήσουν το επίπεδό τους γνώσης Αγγλικής σε σχέση με τις συγκεκριμένες εξετάσεις και, γενικά, να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους στις εξετάσεις.

Το υλικό αυτό διατίθεται μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του Cambridge Michigan Language Assessments. Οι καθηγητές Αγγλικής και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μπορούν επίσης να το βρουν στην ψηφιακή πλατφόρμα ORFEAS μαζί με ποικιλία χρήσιμου υλικού προετοιμασίας εξετάσεων.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EN
Τελευταία Ενημέρωση: 2020/03/04 - 09:09:08

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα