Αποστολή Πιστοποιητικών Ελληνομάθειας Οκτωβρίου 2017

03/11/2017

Τα Πιστοποιητικά Επάρκειας της Ελληνομάθειας Οκτωβρίου 2017 απεστάλησαν την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017. Οι υποψήφιοι θα λάβουν τα πιστοποιητικά μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, με μέριμνα του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. 

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2017/11/06 - 10:41:50

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα