Νέο πρόγραμμα εξετάσεων TOEIC®

12/05/2020

Οι εξετάσεις TOEIC®  Μαρτίου-Μαΐου 2020 θα διεξαχθούν σε νέες ημερομηνίες.

Νέες ημερομηνίες διεξαγωγής κατά την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2020 είναι διαθέσιμες μέσω της σχετικής ιστοσελίδας μας. Μέχρι νεοτέρας, οι υπόλοιπες ημερομηνίες διεξαγωγής παραμένουν ως έχουν.

Σημαντικό
  • Οι αλλαγές στις ήδη ανακοινωθείσες ημερομηνίες Μαρτίου-Μαΐου 2020 διεξαγωγής των εξετάσεων οφείλονται στα ακόλουθα: διευκόλυνση των αναγκών όσων εμπλέκονται στις εξετάσεις· μέτρα και νομοθεσία σε ισχύ για την αντιμετώπιση του ιού COVID-19.
  • Oι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων Ιουνίου-Ιουλίου 2020 υπόκεινται σε περαιτέρω αλλαγές εξαιτίας οποιωνδήποτε εξελίξεων στα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω του ιού COVID-19.
  • Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους για οποιαδήποτε από τις εξετάσεις Μαρτίου-Μαΐου 2020 θα ενημερωθούν μέσω email για τη νέα ημερομηνία κατά την οποία θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις.
     

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2020/07/31 - 11:43:10

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα