Αποτελέσματα ECPE Νοεμβρίου 2010

28/01/2011

Τα αποτελέσματα ECPE Νοεμβρίου 2010 του Πανεπιστημίου του Michigan είναι διαθέσιμα online για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τους μεμονωμένους υποψήφιους μέσω της πλατφόρμας Orfeas. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επωφεληθούν από το νέο τρόπο ενημέρωσης για αποτελέσματα εξετάσεων και να έχουν πλήρη πρόσβαση στα αποτελέσματα μέσω του smartphone τους.

Τα αποτελέσματα σε έντυπη μορφή ταχυδρομήθηκαν σε όλα τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2011 και σε όλους τους υποψήφιους την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011.

Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν επίσης και στον ιστότοπο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EN
Τελευταία Ενημέρωση: 2011/09/16 - 12:58:42

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα