Από το Μάιο 2013, το Cloze του ECPE ανανεώνεται.

30/08/2011

Κατά τα δύο τελευταία χρόνια, το Cambridge Michigan Language Assessments έχει πραγματοποιήσει σημαντικές αλλαγές στο ECPE (Examination for the Certificate of Proficiency in English) όπως οι παρακάτω:

  • Εμφάνιση στα booklet των υποψηφίων των ερωτήσεων του Part III του Listening
  • Νέα πενταβάθμια κλίματα αξιολόγησης του Writing
  • Νέο τεστ προφορικών
  • Νέος τρόπος υπολογισμού του «Pass»
  • Κλιμακούμενη βαθμολογία (0-1,000) για τις ενότητες GCVR και Listening

Από την εξεταστική περίοδο Μαΐου 2013, αντί του ενός μεγάλου κειμένου με 20 ερωτήσεις που ισχύει τώρα, το Cloze του ECPE θα περιλαμβάνει δύο σύντομα κείμενα με 10 ερωτήσεις το καθένα. Παρότι ο αριθμός των ερωτήσεων θα παραμείνει ο ίδιος, οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να έρχονται σε επαφή με ευρύτερη ποικιλία θεμάτων.

Με τις ανωτέρω αλλαγές, το Cambridge Michigan Language Assessments επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για τεστ που αποτυπώνει με ακρίβεια τη γλωσσική ικανότητα των υποψηφίων και παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τις επιδόσεις τους.

Τον Ιανουάριο 2012, μέσω του ιστοτόπου του, το Cambridge Michigan Language Assessments θα θέσει στη διάθεση των ενδιαφερομένων πλήρες υπόδειγμα GCVR με το ανανεωμένο Cloze. Ταυτόχρονα, η Ελληνοαμερικανική Ένωση θα διαθέσει το υπόδειγμα και μέσω του online συστήματος ORFEAS.  

Πλήρης ανακοίνωση του Cambridge Michigan Language Assessments

Orfeas Resources

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2011/11/01 - 10:42:48

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα