Νέο υλικό προετοιμασίας ECCE τώρα διαθέσιμο

13/03/2012

Το Πανεπιστήμιο του Michigan προσφέρει δυνατότητες για επιπλέον εξάσκηση στους υποψήφιους του ECCE με νέο πλήρες δείγμα του τεστ.

Προσοχή: Το δείγμα του τεστ περιλαμβάνει τις αλλαγές στις ενότητες  Listening και GVR που θα ισχύσουν από το Μάιο 2013.

Το συγκεκριμένο υλικό περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Οδηγίες για την καλύτερη αξιοποίηση του υλικού, τη συμμετοχή στην κάθε ενότητα, τη βαθμολόγηση των δειγμάτων όλων των ενοτήτων και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων
  • Δέκα δείγματα βαθμολογημένων εκθέσεων/επιστολών ECCE με σχόλια
  • Answer sheet
  • Απαντήσεις
  • Δείγματα ακουστικού μέρους
  • Δείγμα prompt προφορικού μέρους

Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιούν όλα τα ανωτέρω για να εξοικειωθούν με τη μορφή και το περιεχόμενο του ECCE καθώς και για να εκτιμήσουν τις πιθανές επιδόσεις τους στις κανονικές εξετάσεις.

Το υλικό προετοιμασίας ήδη διατίθεται μέσω του ιστοτόπου του Cambridge Michigan Language Assessments και του online συστήματος ORFEAS της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Orfeas Resources
Δομή και περιεχόμενο του ECCE

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2016/11/03 - 14:08:52

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα