Συνεργασία Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και Cambridge ESOL

30/05/2012

Με χαρά ανακοινώνουμε ότι το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης κατέληξε σε συμφωνία συνεργασίας με το Cambridge ESOL. Με τη συμφωνία, το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων ιδρύει αυτόνομο, ανοικτό εξεταστικό κέντρο το οποίο θα διεξάγει τις εξετάσεις του Cambridge ESOL στην Ελλάδα

Το νέο εξεταστικό κέντρο θα προσφέρει τις εξετάσεις Cambridge ESOL από τον Ιούνιο 2012 σε χώρους σε όλη την Ελλάδα. Οι υποψήφιοι θα έχουν στη διάθεσή τους την πλήρη σειρά εξετάσεων του Cambridge ESOL. Συγκεκριμένα, το εξεταστικό κέντρο θα διεξάγει τις παρακάτω εξετάσεις:

  • Cambridge English: Starters, γνωστό και ως Young Learners English (YLE): Starters
  • Cambridge English: Movers, γνωστό και ως Young Learners English (YLE): Movers
  • Cambridge English: Flyers, γνωστό και ως Young Learners English (YLE): Flyers
  • Cambridge English: Key for Schools, γνωστό και ως Key English Test (KET) for Schools
  • Cambridge English: Preliminary for Schools, γνωστό και ως Preliminary English Test for Schools
  • Cambridge English: First for Schools, γνωστό και ως First Certificate in English (FCE)
  • Cambridge English: Advanced, γνωστό και ως Certificate in Advanced English (CAE)
  • Cambridge English: Proficiency, γνωστό και ως Certificate of Proficiency in English (CPE)

Η συμφωνία αποτελεί συνέχεια της μακράς παράδοσής μας σε συνεργασίες με σημαντικούς ακαδημαϊκούς οργανισμούς και εξεταστικούς φορείς στις Η.Π.Α. και στην Ευρώπη.  Αποτελεί μέρος της συνεχούς δέσμευσής μας για προσφορά στους υποψήφιους ποικίλων δυνατοτήτων για πιστοποιήσεις υψηλής ποιότητας με διεθνή αναγνώριση.

Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων — ο μοναδικός φορέας διεξαγωγής εξετάσεων στην Ελλάδα με πιστοποίηση ISO — θα συνεισφέρει σε αυτή την πρωτοβουλία με την ίδια αυστηρή αφοσίωση στην εξεταστική ακεραιότητα και τις ίδιες υπηρεσίες προς υποψήφιους και καθηγητές που η ξενόγλωσση εκπαιδευτική κοινότητα αναγνωρίζει στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Η συμφωνία δεν μεταβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τις μακρόχρονες συνεργασίες του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων με συνεργάτες στο χώρο της γλωσσικής αξιολόγησης.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2014/12/18 - 14:38:13

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα