Πρόγραμμα Εξετάσεων BCCE™ και ALCE™

21/05/2013

Σας ενημερώνουμε ότι οι γραπτές εξετάσεις του Hellenic American University BCCETM και ALCETM θα διεξαχθούν ως ακολούθως: 

Εξέταση         

Ημερομηνία 

Εξέταστρα

BCCE™

Σάββατο 22 Ιουνίου 2013

€ 80

ALCE™

Σάββατο 22 Ιουνίου 2013

€ 140

Περίοδος εγγραφών: 13 Μαΐου 2013 - 3 Ιουνίου 2013

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2014/12/18 - 16:02:33

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα