Ο διαγωνισμός έκθεσης Essay Contest 2013-2014 άρχισε!

27/09/2013

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι άρχισε ο 6ος διαγωνισμός έκθεσης Essay Contest της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Ο διαγωνισμός με θέμα Cycling in the city: Switching to sustainable means of transport διοργανώνεται σε συνεργασία με την Αμερικανική Γωνιά της Βιβλιοθήκης της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Αιτήσεις συμμετοχής και εκθέσεις γίνονται ήδη δεκτές. Το υποστηρικτικό υλικό για το διαγωνισμό είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα ORFEAS.

Υπενθυμίζουμε στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ότι, προετοιμάζοντας τους μαθητές τους για το Essay Contest, τους προετοιμάζουν παράλληλα και για τις εξετάσεις Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE). Με την εγγραφή των μαθητών στο διαγωνισμό, τα Κέντρα αποκτούν άμεση πρόσβαση σε δίκτυο υπηρεσιών που αποσκοπούν στην πληρέστερη δυνατή προετοιμασία των υποψηφίων για εξετάσεις Αγγλικής επιπέδου Β2.

Για ερωτήσεις ή διευκρινίσεις σχετικά με το Essay Contest, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης:

  • Τ: 2103680000
  • F: 2103634200 / Θέμα: Essay Contest 2013-2014

Πληροφορίες

Γλώσσα: EN
Τελευταία Ενημέρωση: 2013/11/01 - 12:09:18

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα