Από τον Ιανουάριο του 2015, οι εξετάσεις CAE και FCE for Schools ανανεώνονται.

28/02/2014

Το Cambridge English Language Assessment επανεξετάζει και ανανεώνει τακτικά όλες τις εξετάσεις του ώστε να εξασφαλίζει ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες καθηγητών και μαθητών Αγγλικής και στις πρόσφατες εξελίξεις στη γλωσσική εκμάθηση και αξιολόγηση.

Από τον Ιανουάριο του 2015, οι ανανεωμένες εξετάσεις Certificate in Advanced English (CAE):

  • Θα έχουν τέσσερα paper αντί για πέντε. Τα δύο ξεχωριστά paper Reading και Use of English θα συγχωνευτούν σε ένα που θα αξιολογεί τη γνώση της γλώσσας και τις δεξιότητες κατανόησης γραπτού λόγου. Όλες οι ασκήσεις στα υπάρχοντα paper θα διατηρηθούν με τροποποιημένη μορφή στο ενιαίο paper Reading and Use of English.
  • Θα διαρκούν περίπου 45 λεπτά λιγότερο από τις ισχύουσες εξετάσεις. Παρ’ όλα αυτά, λόγω του προσεκτικού σχεδιασμού των εξετάσεων, το ανανεωμένο Cambridge English: Advanced θα εξακολουθεί να αξιολογεί ακριβώς στο ίδιο επίπεδο και να καλύπτει την ίδια γλώσσα και δεξιότητες όπως οι ισχύουσες εξετάσεις.
  • Θα περιλαμβάνουν νέες ασκήσεις και βαρύτητες αξιολόγησης στα paper Reading and Use of English, Writing και Speaking.

Από τον Ιανουάριο του 2015, οι ανανεωμένες εξετάσεις First Certificate in English (FCE) for Schools:

  • Θα έχουν τέσσερα paper αντί για πέντε. Τα δύο ξεχωριστά paper Reading και Use of English θα συγχωνευτούν σε ένα που θα αξιολογεί τη γνώση της γλώσσας και τις δεξιότητες κατανόησης γραπτού λόγου. Όλες οι ασκήσεις στα υπάρχοντα paper θα διατηρηθούν με τροποποιημένη μορφή στο ενιαίο paper Reading and Use of English.
  • Θα διαρκούν περίπου 30 λεπτά λιγότερο από τις ισχύουσες εξετάσεις. Παρ’ όλα αυτά, λόγω του προσεκτικού σχεδιασμού των εξετάσεων, το ανανεωμένο Cambridge English: First for Schools θα εξακολουθεί να αξιολογεί ακριβώς στο ίδιο επίπεδο και να καλύπτει την ίδια γλώσσα και δεξιότητες όπως οι ισχύουσες εξετάσεις.
  • Θα περιλαμβάνουν νέες ασκήσεις και βαρύτητες αξιολόγησης στα paper Writing και Speaking.

Μέσω του ιστοτόπου του, το Cambridge English Language Assessment έχει θέσει στη διάθεση των ενδιαφερομένων πλήρη υποδείγματα με τις  αλλαγές. Το υλικό διατίθεται και από την Ελληνοαμερικανική Ένωση μέσω του online συστήματος ORFEAS

Πληροφορίες

Γλώσσα: EN
Τελευταία Ενημέρωση: 2014/03/18 - 11:41:52

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα