Ο διαγωνισμός έκθεσης Essay Contest 2014-2015 άρχισε!

15/09/2014

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι άρχισε ο 7ος διαγωνισμός έκθεσης της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Ο διαγωνισμός με θέμα Technology in the classroom: Learning in a new age environment διοργανώνεται σε συνεργασία με την Αμερικανική Γωνιά της Βιβλιοθήκης της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Αιτήσεις συμμετοχής και εκθέσεις θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014. Υποστηρικτικό υλικό για τον διαγωνισμό θα είναι διαθέσιμο στο σύστημα Οrfeas.

Υπενθυμίζουμε στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ότι, προετοιμάζοντας τους μαθητές τους για το Essay Contest, τους προετοιμάζουν παράλληλα και για τις εξετάσεις Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE). Με την εγγραφή των μαθητών στο διαγωνισμό, τα Κέντρα αποκτούν άμεση πρόσβαση σε δίκτυο υπηρεσιών που αποσκοπούν στην πληρέστερη δυνατή προετοιμασία των υποψηφίων για εξετάσεις Αγγλικής επιπέδου Β2.

Για ερωτήσεις και διευκρινίσεις σχετικά με το Essay Contest, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης:

  • T: 210 3680000
  • F: 210 3634200 / Θέμα: Essay Contest 2014-2015

Πληροφορίες

Γλώσσα: EN
Τελευταία Ενημέρωση: 2014/10/01 - 11:01:01

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα