Πρόγραμμα εξετάσεων Cambridge English

10/09/2015

Οι γραπτές paper-based εξετάσεις Cambridge English θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

Eξέταση Ημερομηνία Εξέταστρα Περίοδος Εγγραφών
Young Learners English (YLE)1 22 Nοεμβρίου 55 € 11/09 - 12/10/2015
KET for Schools 21 Νοεμβρίου 70 € 11/09 - 16/10/2015
PET for Schools 21 Νοεμβρίου 80 € 11/09 - 16/10/2015
FCE for Schools 5 Δεκεμβρίου 160 € 11/09 - 23/10/2015
CAE 5 Δεκεμβρίου 150 € 11/09 - 16/10/2015
CPE 6 Δεκεμβρίου 180 € 11/09 - 16/10/2015

Περισσότερες πληροφορίες…

Πληροφορίες

Γλώσσα: EN
Τελευταία Ενημέρωση: 2015/11/02 - 09:24:42

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα