Πρόγραμμα Computer-based εξετάσεων Cambridge English

10/09/2015

Οι γραπτές paper-based εξετάσεις Cambridge English θα διεξαχθούν στην Αθήνα ως ακολούθως:

Eξέταση Ημερομηνία Εξέταστρα Περίοδος Εγγραφών
CB Key for Schools
(CB KET for Schools)
31 Οκτωβρίου 70 € 11/09 - 14/10/2015
10 Δεκεμβρίου 70 € 16/11 - 25/11/2015
CB Preliminary for Schools
(CB PET for Schools)
31 Οκτωβρίου 80 € 11/09 - 14/10/2015
10 Δεκεμβρίου 80 € 16/11 - 25/11/2015
CB First for Schools
(CB FCE for Schools)
14 Νοεμβρίου 150 € 20/10 - 29/10/2015
8 Δεκεμβρίου 150 € 16/11 - 23/11/2015
CB Advanced (CAE) 24 Οκτωβρίου 150 € 11/09 - 08/10/2015
4 Δεκεμβρίου 150 € 26/10 - 19/11/2015
CB CPE 2 Οκτωβρίου 170 € 11/09 - 17/09/2015
21 Νοεμβρίου 170 € 26/10 - 05/11/2015   

Περισσότερες πληροφορίες…

Πληροφορίες

Γλώσσα: EN
Τελευταία Ενημέρωση: 2015/12/14 - 12:52:08

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα