Πρόγραμμα εξετάσεων ECCE/ECPE Μαΐου 2021

20/01/2021

Οι γραπτές εξετάσεις ECCE και ECPE Μαΐου 2021 του Michigan Language Assessment θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

Eξέταση

Ημερομηνία

Eξέταστρα

Περίοδος εγγραφών

ECCE

22 Μαΐου 2021

165 €

18/1/2021 - 28/2/2021

ECPE

23 Μαΐου 2021

185 €

18/1/2021 - 28/2/2021

  • Οι ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών και καθηγητές Αγγλικής υποβάλλουν τις δηλώσεις συμμετοχής και καταβάλλουν τα εξέταστρα των μαθητών τους online, μέσω του συστήματος εγγραφών ORFEAS.
  • Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι εγγράφονται online, μέσω του συστήματος εγγραφών ORFEAS for Individual Candidates.
  • Οι ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων του Μαΐου 2021 πιθανόν να τροποποιηθούν εξαιτίας οποιωνδήποτε εξελίξεων στα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω του ιού COVID-19.
Αλλαγές στις εξετάσεις από τον Μάιο 2021

Από τις εξεταστικές περιόδους Μαΐου 2021, ισχύουν αλλαγές στις εξετάσεις ECCE και ECPE.

Πληροφορίες σχετικά με εξετάσεις πριν τον Μάιο 2021
  • Οι εξετάσεις ECCE και ECPE που θα διεξαχθούν πριν τον Μάιο 2021 θα διεξαχθούν στην υπάρχουσα μορφή.
  • Μετά την αναβολή διεξαγωγής εξετάσεων ECCE/ECPE Ιανουαρίου 2021, σύντομα θα ανακοινωθούν νέες ημερομηνίες διεξαγωγής τους. Οι εγγεγραμμένοι υποψήφιοι στις εξετάσεις Ιανουαρίου 2021 θα μεταφερθούν αυτομάτως σε αυτές τις νέες εξεταστικές περιόδους.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2021/03/08 - 14:58:28

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα