Δωρεάν ανοιχτά σεμινάρια και Webinars για ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών, καθηγητές και υποψηφίους

Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης προσφέρει δωρεάν σεμινάρια και εξεταστικές δραστηριότητες σε ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών, καθηγητές και υποψήφιους στις εγκαταστάσεις της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Όλες οι δραστηριότητες προσφέρονται πριν την κάθε εξεταστική περίοδο στις εγκαταστάσεις της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και εξ αποστάσεως, σε μορφή webinar. Με αυτόν τον τρόπο, η Ελληνοαμερικανική Ένωση προετοιμάζει πιο αποτελεσματικά καθηγητές και υποψήφιους για τις εξετάσεις Αγγλικής που διοργανώνει.

Τι είδους ακαδημαϊκή υποστήριξη προσφέρουμε;

Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τις παρακάτω ακαδημαϊκές υπηρεσίες σχετικά με όλες τις εξετάσεις Αγγλικής που διοργανώνουμε:

Όλες οι δραστηριότητες διεξάγονται από εξαιρετικά έμπειρα μέλη της ομάδας ακαδημαϊκής υποστήριξης του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με εξειδίκευση στη διδασκαλία της Αγγλικής και στη γλωσσική αξιολόγηση.

Τι είδους ακαδημαϊκές δραστηριότητες προσφέρονται και πότε; 

Όλες οι δραστηριότητες σχετίζονται με τις εξετάσεις αγγλικών που διεξάγει το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και επικεντρώνονται στην αποτελεσματική προετοιμασία των μαθητών στις επικείμενες εξετάσεις έχοντας ως άμεσους αποδέκτες τους ιδιοκτήτες κέντρων ξένων γλωσσών και τους καθηγητές. Διεξάγονται στις εγκαταστάσεις της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη και εξ αποστάσεως, σε μορφή webinar, πριν την κάθε εξεταστική περίοδο. 

Δείτε τις δωρεάν προσφερόμενες ακαδημαϊκές δραστηριότητες για ιδιοκτήτες κέντρων ξένων γλωσσών και καθηγητές που έχουν προγραμματιστεί για την τρέχουσα περίοδο προετοιμασίας επερχόμενων εξετάσεων (θεματολογία, διάρκεια):

Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιείται αναλόγως των αναγκών της ερχόμενης εξεταστικής περιόδου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται αυτή την ιστοσελίδα για ενημερώσεις σχετικά με ενδεχόμενες αλλαγές.

Πώς μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή;

Οι ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών και καθηγητές που ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή πρέπει να κάνουν τα παρακάτω:

  1. Nα συμβουλευτούν το πρόγραμμα των προσφερόμενων δραστηριοτήτων ανά εξεταστικό φορέα  με πληροφορίες για τη θεματολογία, διάρκεια και κοινό στο οποίο απευθύνεται κάθε μία από αυτές.
  2. Να επιλέξουν τη δραστηριότητα ή τις δραστηριότητες για την οποία ή για τις οποίες ενδιαφέρονται.
  3. Να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης ώστε να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους (T: 210-3680000 / 2310-557600).
  4. (Ισχύει για κρατήσεις για τα webinars.) Να λάβουν email από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων με το οποίο επιβεβαιώνεται η συμμετοχή τους. Καθώς η διαθεσιμότητα θέσεων για τα webinars είναι περιορισμένη, εγγυάται η συμμετοχή μόνο όσων λάβουν το σχετικό email.
Ποια είναι τα οφέλη της συμμετοχής;

Όσοι ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών και καθηγητές παρακολουθήσουν τα σεμινάρια:

  • Θα εξοικειωθούν έγκαιρα με τη δομή και το περιεχόμενο των εξετάσεων που διοργανώνουμε.
  • Θα λάβουν καθοδήγηση και υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό και θα μάθουν εποικοδομητικές τεχνικές διδασκαλίας.
  • Θα μάθουν στρατηγικές εξετάσεων σχετικά με όλες τις ενότητες των εξετάσεων που διοργανώνουμε.
  • Θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν τους προβληματισμούς τους με μέλη της ομάδας μας ακαδημαϊκής υποστήριξης.

Συμμετέχοντας στα σεμινάρια/workshops προφορικών και γραπτών για μαθητές:

  • Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξασκήσουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους στον προφορικό και γραπτό λόγο.
  • Οι καθηγητές θα εξοικειωθούν περαιτέρω με τη δομή των προφορικών και γραπτών τεστ.

Εξαιτίας των περιορισμών σε ισχύ λόγω του ιού COVID-19, η Ελληνοαμερικανική Ένωση διεξάγει μόνο διαδικτυακές δραστηριότητες ακαδημαϊκής υποστήριξης (Webinars) έως τα τέλη του 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Αθήνα
Τ: 2103680000
F: 2103634200
E-mail: exams@hau.gr

Θεσσαλονίκη
T: 2310557600
F: 2310553925
E-mail: exams@hau.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 2021/01/28 - 14:27:44

Σε αυτή την ενότητα:

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα