Πρακτικές πληροφορίες για το TOEFL iBT®

Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή;

Η δήλωση συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του επίσημου ιστότοπου του ETS®. Εάν επιθυμείτε να εξεταστείτε στα εξεταστικά κέντρα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, πρέπει να εγγραφείτε έγκαιρα προκειμένου να εξασφαλίσετε θέση.

Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

  • Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους υποψήφιους online, μέσω του επίσημου ιστότοπου του ETS®, εντός περίπου 10 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης. Αποστέλλονται κατευθείαν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της επιλογής σας, εκτός εάν έχει προηγηθεί αίτησή σας για ακύρωση των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα της εξέτασης TOEFL iBT® ισχύουν για δύο έτη. Μετά την παρέλευσή τους, η εξέταση πρέπει να επαναληφθεί.
  • Η Ελληνοαμερικανική Ένωση δεν έχει πρόσβαση, δεν ανακοινώνει και δεν διατηρεί αρχείο με τα αποτελέσματα υποψηφίων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνουν σχετικά αιτήματα στο ETS®.
Πώς μπορώ να ακυρώσω την έκδοση αποτελεσμάτων;

Στο τέλος της εξέτασης μπορείτε να επιλέξετε να ακυρωθεί το αποτέλεσμά σας. Σημαντικό είναι να γνωρίζετε ότι:

  • Η ακύρωση ισχύει για όλες τις ενότητες της εξέτασης. (Δεν μπορείτε να ακυρώσετε μόνο μία ενότητα.)
  • Τα εξέταστρα δεν επιστρέφονται.
  • Δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τη διαδικασία ακύρωσης.
Πώς μπορώ να ζητήσω αναβαθμολόγηση;

Εντός τριών μηνών από την ημέρα των εξετάσεων, μπορείτε να ζητήσετε αναβαθμολόγηση στην έκθεση και στα προφορικά. Σημαντικό είναι να γνωρίζετε ότι:

  • Αναβαθμολόγηση μπορεί να γίνει μόνο μια φορά ανά εξεταστική περίοδο.
  • Τα αποτελέσματα της αναβαθμολόγησης είναι διαθέσιμα online, μέσω του επίσημου ιστότοπου του ETS®, περίπου τρεις εβδομάδες μετά την υποβολή του αιτήματος.
Πού γίνεται αποδεκτό το TOEFL iBT®;

Περισσότερα από 8500 Πανεπιστήμια, Κολέγια, Ινστιτούτα και εκπαιδευτικοί Οργανισμοί σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν το TOEFL iBT® για την ένταξη φοιτητών σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα.

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή και συμμετοχή μου στις εξετάσεις;

Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εξεταστική διαδικασία περιλαμβάνονται στο 2017-2018 Information and Registration Bulletin.

Δείτε επίσης:
Τελευταία Ενημέρωση: 2020/03/05 - 10:03:17

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα