Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

TOEFL iBT®

Επίπεδα:
B1-Γ1
Γλώσσα:
Αγγλικά

Το TOEFL iBT® είναι τεστ υψηλής χρηστικότητας (high stakes exam). Πιστοποιεί το επίπεδο γνώσεων στην Αγγλική υποψηφίων που σκοπεύουν να ενταχθούν σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού. H Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο για το TOEFL iBT® στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το TOEFL® (Test of English as a Foreign Language ) είναι το πιο γνωστό και παγκοσμίως αποδεκτό τεστ Αγγλικής για την εισαγωγή σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση προσφέρει στην Ελλάδα όλα τα τεστ της οικογένειας TOEFL® δίνοντας στην εκπαιδευτική κοινότητα πολλαπλές επιλογές και δυνατότητες.Τι είναι το TOEFL iBT®;

Η εξέταση TOEFL iBT® αξιολογεί την ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε και να καταλαβαίνετε την Αγγλική σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Επίσης, αξιολογεί σε ποιο βαθμό συνδυάζετε τις δεξιότητες παραγωγής και κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου για ακαδημαϊκούς σκοπούς.

Ποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το TOEFL iBT®;

Το TOEFL iBT® μπορεί να χρησιμοποιηθεί από:

 • Σπουδαστές οι οποίοι ενδιαφέρονται να φοιτήσουν σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Προγράμματα εκμάθησης της Αγγλικής (ως κατατακτήρια ή τελική εξέταση)
 • Υποψήφιους πιστοποιήσεων και υποτροφιών
 • Μαθητές Αγγλικής οι οποίοι επιθυμούν να ελέγξουν τη μαθησιακή τους πρόοδο
 • Σπουδαστές και εργαζόμενους οι οποίοι αιτούνται βίζα

 

Ενότητα

Διάρκεια

Περιγραφή

# ερωτήσεων/μερών/θεμάτων

Βαθμολογική κλίμακα

Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading)

54-72 λεπτά

3-5 αποσπάσματα από ακαδημαϊκά κείμενα και απαντήσεις σε ερωτήσεις.

30-40 ερωτήσεις

0-30

Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening)

41-57 λεπτά

Διαλέξεις, συζητήσεις στην τάξη και συνομιλίες που ακολουθούνται από ερωτήσεις.

28-39 ερωτήσεις

0-30

Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking)

17 λεπτά

Έκφραση γνώμης σε οικείο θέμα, βασισμένο στις ενότητες κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου.

4 δραστηριότητες

0-4 βαθμοί που έχουν προσαρμοστεί σε βαθμολογική κλίμακα 0-30

Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing)

50 λεπτά

Έκφραση γνώμης με εκθέσεις που βασίζονται στις ενότητες κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου.

2 θέματα

0-5 βαθμοί που έχουν προσαρμοστεί σε βαθμολογική κλίμακα 0-30

           ⌟


Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή;

Η δήλωση συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του επίσημου ιστότοπου του ETS®. Εάν επιθυμείτε να εξεταστείτε στα εξεταστικά κέντρα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, πρέπει να εγγραφείτε έγκαιρα προκειμένου να εξασφαλίσετε θέση.

Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

 • Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους υποψήφιους online, μέσω του επίσημου ιστότοπου του ETS®, εντός περίπου 10 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης. Αποστέλλονται κατευθείαν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της επιλογής σας, εκτός εάν έχει προηγηθεί αίτησή σας για ακύρωση των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα της εξέτασης TOEFL iBT® ισχύουν για δύο έτη. Μετά την παρέλευσή τους, η εξέταση πρέπει να επαναληφθεί.
 • Η Ελληνοαμερικανική Ένωση δεν έχει πρόσβαση, δεν ανακοινώνει και δεν διατηρεί αρχείο με τα αποτελέσματα υποψηφίων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνουν σχετικά αιτήματα στο ETS®.

Πώς μπορώ να ακυρώσω την έκδοση αποτελεσμάτων;

Στο τέλος της εξέτασης μπορείτε να επιλέξετε να ακυρωθεί το αποτέλεσμά σας. Σημαντικό είναι να γνωρίζετε ότι:

 • Η ακύρωση ισχύει για όλες τις ενότητες της εξέτασης. (Δεν μπορείτε να ακυρώσετε μόνο μία ενότητα.)
 • Τα εξέταστρα δεν επιστρέφονται.
 • Δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τη διαδικασία ακύρωσης.

Πώς μπορώ να ζητήσω αναβαθμολόγηση;

Εντός τριών μηνών από την ημέρα των εξετάσεων, μπορείτε να ζητήσετε αναβαθμολόγηση στην έκθεση και στα προφορικά. Σημαντικό είναι να γνωρίζετε ότι:

 • Αναβαθμολόγηση μπορεί να γίνει μόνο μια φορά ανά εξεταστική περίοδο.
 • Τα αποτελέσματα της αναβαθμολόγησης είναι διαθέσιμα online, μέσω του επίσημου ιστότοπου του ETS®, περίπου τρεις εβδομάδες μετά την υποβολή του αιτήματος.

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή και συμμετοχή μου στις εξετάσεις;

Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εξεταστική διαδικασία περιλαμβάνονται στο 2022-2023 Information and Registration Bulletin.Τα αποτελέσματα του TOEFL iΒΤ® είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικώς (online) μέσω του επίσημου ιστότοπου του ETS®, περίπου 10 ημέρες μετά την ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης. Η πιστοποίηση TOEFL iΒΤ® ισχύει για δύο χρόνια. Μετά την πάροδο δύο ετών, ο υποψήφιος ίσως πρέπει να συμμετάσχει εκ νέου στις εξετάσεις. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση δεν έχει πρόσβαση ούτε δημοσιοποιεί ούτε τηρεί αρχείο με τα αποτελέσματα των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι πρέπει να απευθύνουν οποιαδήποτε σχετικά ερωτήματα στο ETS®.


Διαδικασία βαθμολόγησης του TOEFL iΒΤ®

Τα αποτελέσματα καθορίζονται από την επίδοση των υποψηφίων στα ερωτήματα της εξέτασης. Οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν τουλάχιστον σε μία ερώτηση από την κάθε μία από τις ενότητες Κατανόησης Γραπτού Λόγου (Reading) και Κατανόησης Προφορικού Λόγου (Listening), να γράψουν τουλάχιστον μία έκθεση (Writing) και να ολοκληρώσουν τουλάχιστον ένα θέμα στην ενότητα Παραγωγής Προφορικού Λόγου (Speaking), ώστε να λάβουν αποτέλεσμα. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν βαθμολογία ανά ενότητα και συνολική βαθμολογία.

Ενότητες εξέτασης

Βαθμολογία με κλίμακα

Κατανόηση Γραπτού Λόγου

0-30

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

0-30

Παραγωγή Προφορικού Λόγου

0-30

Παραγωγή Γραπτού Λόγου

0-30

Συνολική βαθμολογία

0-120

Δεν υπάρχει επιτυχής (pass) ή ανεπιτυχής (fail) βαθμολογία στις εξετάσεις. Το κάθε ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης ή οι εκπρόσωποί τους θέτουν τις δικές τους απαιτήσεις σχετικά με βαθμολογία.    

Αναβαθμολόγηση

 • Όλα τα αιτήματα αναβαθμολόγησης σχετικά με τις εξετάσεις TOEFL iΒΤ® εξετάζονται απευθείας από το ETS®. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο του ETS®.

Δελτία επίδοσης (Score Reports)

Τα επίσημα εκτυπωμένα δελτία επίδοσης του TOEFL iΒΤ® αποστέλλονται ταχυδρομικώς στα Πανεπιστήμια ή Κολλέγια που έχουν επιλέξει  οι υποψήφιοι, περίπου 13 ημέρες μετά την ημερομηνία διεξαγωγής της, εκτός έχει ζητηθεί ακύρωση της έκδοσης αποτελεσμάτων κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης. Η ταχυδρομική παράδοση εντός των Ηνωμένων Πολιτειών απαιτεί 7-10 ημέρες μετά από εκείνη την ημερομηνία και περισσότερο χρόνο για παραλήπτες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.


Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρέχει ποικιλία υποστήριξης σχετικά με εξετάσεις προς όλα τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τους καθηγητές Αγγλικής:

Επίσης, προσφέρει στους υποψήφιους, στους μαθητές και στους καθηγητές τους ποικιλία υποστηρικτικού υλικού που αναπτύσσει ή υποστηρίζει το ETS®, ειδικά για τα TOEIC® Listening and Reading και το TOEFL iBT®:


Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στις εξετάσεις της επιλογής μου;

Δημιουργήστε λογαριασμό στο ηλεκτρονικό σύστημα ΟΡΦΕΑΣ. Από εκεί, ακολουθείστε τα βήματα που σας προτείνονται. Επιλέξτε την εξέταση που επιθυμείτε, την ημερομηνία και το εξεταστικό κέντρο. Στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας θα σας ζητηθεί να πληρώσετε τα εξέταστρα με τον τρόπο πληρωμής της επιλογής σας. Όλες οι πληροφορίες που θα χρειαστείτε για την ημέρα των εξετάσεων σας θα σας σταλούν μέσω email ή SMS.

Αν έχω κάποια ερώτηση για τη διαδικασία;

Σε περίπτωση που έχετε κάποια ερώτηση για την διαδικασία εγγραφής στις εξετάσεις, ακόμη και κατά τη διάρκεια των βημάτων της διαδικασίας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 36800000 και θα σας εξυπηρετήσουμε άμεσα. Το προσωπικό μας είναι διαθέσιμο για εσάς από τις 9 π.μ. έως και τις 5 μ.μ. για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στις εξετάσεις, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση. 

Μπορώ να δω το status της συμμετοχής μου αφότου έχω ολοκληρώσει την αίτηση;

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία της αίτησης σας, θα λάβετε ενημερώσεις για την κατάσταση της μέσω email, SMS ή τηλεφωνικής κλήσης από την ομάδα υποστήριξης μας. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στην ημερομηνία της εξέτασης.


Επιπλέον υπηρεσίες:


Πίσω στην αρχή