Δομή και Περιεχόμενο του TOEFL® Primary™ Tests (Step 1 & Step 2)

Test

TOEFL® PrimaryTM Test

Step 1

TOEFL® Primary TM  Test

Step 2

Aριθμός ερωτήσεων

Κατανόηση γραπτού λόγου: 36

Κατανόηση προφορικού λόγου: 36

Κατανόηση γραπτού λόγου: 36

Κατανόηση προφορικού λόγου: 36

Διάρκεια

Κατανόηση γραπτού λόγου: 30 λεπτά

Κατανόηση προφορικού λόγου: 30 λεπτά

Κατανόηση γραπτού λόγου: 30 λεπτά

Κατανόηση προφορικού λόγου: 30 λεπτά

Βαθμολόγηση  1-4 Αστέρια 1-5 Μετάλλια 

 

 
Τελευταία Ενημέρωση: 2020/05/06 - 12:58:58

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα