Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

TOEFL® Primary™

Επίπεδα:
A1-B1
Γλώσσα:
Αγγλικά

Τα TOEFL® Primary™ Tests (Step 1 & Step 2) είναι τεστ περιορισμένης χρηστικότητας (low stakes exams). Παρέχουν σε σχολεία, καθηγητές, γονείς και μαθητές ένα αντικειμενικό μέσο αξιολόγησης της προόδου των μαθητών στην αγγλική γλώσσα. 

Τι είναι τα TOEFL® Primary™ Tests (Step 1 & Step 2);

Τα TOEFL® Primary (Step 1 & Step 2) παρέχουν γενική αξιολόγηση του επιπέδου γνώσης της Αγγλικής, η οποία ωστόσο δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένη διδακτέα ύλη. Διεξάγονται γραπτώς (paper-based test), απευθύνονται σε μαθητές 8-11 χρόνων και αξιολογούν τις ακόλουθες δεξιότητες:

  • Κατανόηση Προφορικού Λόγου από CD (Listening)
  • Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading)

Γιατί να επιλέξω τα TOEFL® Primary™ Tests (Step 1 & Step 2);

Τα TOEFL® Primary (Step 1 & Step 2) προσφέρουν τα ακόλουθα οφέλη:

  • Παρέχουν σε γονείς, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και σχολεία αντικειμενική πληροφόρηση για την πρόοδο και τις τελικές επιδόσεις των μαθητών στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στην Αγγλική.
  • Είναι σταθμισμένα με  τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).
  • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συνοπτική αξιολόγηση της προόδου των μαθητών στην αρχή, κατά τη διάρκεια ή στο τέλος ενός ακαδημαϊκού έτους.
  • Αξιολογούν την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων στην αγγλική γλώσσα κατά την προετοιμασία των μαθητών για μελλοντικές σπουδές σε αγγλόφωνα εκπαιδευτικά ιδρύματα.


Test

TOEFL® Primary™ Test

Step 1

TOEFL® Primary™ Test

Step 2

Aριθμός ερωτήσεων

Κατανόηση γραπτού λόγου: 36

Κατανόηση προφορικού λόγου: 36

Κατανόηση γραπτού λόγου: 36

Κατανόηση προφορικού λόγου: 36

Διάρκεια

Κατανόηση γραπτού λόγου: 30 λεπτά

Κατανόηση προφορικού λόγου: 30 λεπτά

Κατανόηση γραπτού λόγου: 30 λεπτά

Κατανόηση προφορικού λόγου: 30 λεπτά

Βαθμολόγηση

1-4 Αστέρια

1-5 Μετάλλια

 


Πόσο συχνά διεξάγονται οι εξετάσεις TOEFL® Primary™ Tests (Step 1 & Step 2);

Οι εξετάσεις TOEFL® Primary Tests (Step 1 & Step 2) διεξάγονται κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερόμενων, κι εφόσον συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός υποψηφίων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

Ποιος είναι ο φορέας για την διεξαγωγή των εξετάσεων TOEFL® PrimaryTM Tests (Step 1 & Step 2) στην Ελλάδα;

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι ο αποκλειστικός επίσημος φορέας για τη διεξαγωγή αυτών των εξετάσεων στην Ελλάδα.

Πού διεξάγονται οι εξετάσεις TOEFL® PrimaryTM Tests (Step 1 & Step 2)

Εξεταστικά κέντρα λειτουργούν σε όλους τους νομούς της Ελλάδας. Δείτε τα εξεταστικά κέντρα και μάθετε ποιο είναι το πλησιέστερο σε εσάς.

Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στις εξετάσεις TOEFL® PrimaryTM Tests (Step 1 & Step 2)

Οι ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών, καθηγητές και μεμονωμένοι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής ηλεκτρονικά (online). 

Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται περίπου επτά εργάσιμες ημέρες μετά τη διεξαγωγή της εξέτασης.  

Μπορώ να δώσω τις εξετάσεις TOEFL® PrimaryTM αν είμαι άτομο με ειδικές ανάγκες;

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση έχει δεσμευτεί να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα μέλη του κοινού της. Αν υποψήφιος χρειάζεται ειδικές ρυθμίσεις ή τροποποιήσεις στις εξετάσεις, πρέπει να επικοινωνήσει με το Γραφείο EPN του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και να προσκομίσει τα ανάλογα δικαιολογητικά, 10 ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία εξέτασης, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη εξυπηρέτησή του. Δεν υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση για ειδικές ρυθμίσεις ή τροποποιήσεις.

Υπάρχουν διαφορετικά τεστ για κάθε επίπεδο;

Ναι, υπάρχουν δύο διαφορετικά τεστ, τα Step 1 και Step 2.

Πώς ενημερώνομαι για την επίδοσή μου στα TOEFL® PrimaryTM Tests (Step 1 & Step 2);

Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα από τη βαθμολογία τους, λαμβάνουν αναλυτικό δελτίο επίδοσης (score report). Σε αυτό γίνεται αναλυτική περιγραφή των ικανοτήτων τους με αντιστοίχησή τους στα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).


Δημιουργήστε λογαριασμό στο ηλεκτρονικό σύστημα ΟΡΦΕΑΣ. Από εκεί, ακολουθείστε τα βήματα που σας προτείνονται. Επιλέξτε την εξέταση που επιθυμείτε, την ημερομηνία και το εξεταστικό κέντρο. Στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας θα σας ζητηθεί να πληρώσετε τα εξέταστρα με τον τρόπο πληρωμής της επιλογής σας. Όλες οι πληροφορίες που θα χρειαστείτε για την ημέρα των εξετάσεων σας θα σας σταλούν μέσω email ή SMS.


Αποτελέσματα

Διαδικασία βαθμολόγησης των εξετάσεων TOEFL® Primary™

Τα ατομικά δελτία επίδοσης (score reports) περιλαμβάνουν και τα δύο επίπεδα καθώς τη βαθμολογία. Η βαθμολογία αποδίδεται με αστέρια στο Step 1 και με μετάλλια στο Step 2. Για κάθε επίπεδο, παρέχονται περιγραφές επίδοσης και προτεινόμενα επόμενα βήματα στην πορεία εκμάθησης της γλώσσας. Οι περιγραφές επίδοσης και τα προτεινόμενα επόμενα βήματα αφορούν στην πλειοψηφία των μαθητών του κάθε επιπέδου αλλά πιθανόν να μην αφορούν σε όλους τους μαθητές ανά επίπεδο. Η ικανότητα των μαθητών περιλαμβάνει δεξιότητες στο επίπεδο κάθε τεστ καθώς και σε επίπεδα κάτω από αυτό.

Η αναλυτική βαθμολογία βρίσκεται στο κάτω μέρος του ατομικού δελτίου επίδοσης. Η κλίμακα αναλυτικής βαθμολογίας από το Step 1 έως και το Step 2 κυμαίνεται συνολικά μεταξύ 100-115. Η αναλυτική βαθμολογία μπορεί να βοηθήσει έναν μαθητή να δει την πρόοδό του στο επίπεδο που βρίσκεται.

Στο Step 1 οι μαθητές μπορούν να πάρουν βαθμολογία 101-109. Το Step 1 δεν καλύπτει βαθμολογία στο εύρος 110-115.

Στο Step 2 οι μαθητές μπορούν να πάρουν βαθμολογία 104-115. Το Step 2 δεν καλύπτει βαθμολογία στο εύρος 101-103.

Οι μαθητές που λαμβάνουν ένα αστέρι και αναλυτική βαθμολογία 100 βρίσκονται στην αρχικά στάδια εκμάθησης της Αγγλικής. Οι μαθητές που λαμβάνουν ένα μετάλλιο και αναλυτική βαθμολογία 100 πρέπει να πάρουν το Step 1 και μετά να προχωρήσουν.

Η αντιστοίχιση των βαθμολογιών από το Educational Testing Service (ETS®) με τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) έχει ως εξής:

TOEFL® Primary™ Step 1

Ενότητες

CEFR level A1

CEFR level low A2

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

102 – 106

107 - 109

Κατανόηση Γραπτού λόγου

102 – 106

107 - 109

TOEFL® Primary™ Step 2 

Ενότητες

CEFR level low A2

CEFR level A2

CEFR level low B1

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

105 – 106

107 - 112

113 – 115

Κατανόηση Γραπτού λόγου

105 – 106

107 - 112

113 – 115

Δελτία επίδοσης (Score Reports)

Τα ατομικά δελτία επίδοσης (score reports) του TOEFL® Primary™ για κάθε υποψήφιο αποστέλλονται στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών την επομένη μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Τα ατομικά δελτία επίδοσης (score reports) των μεμονωμένων υποψηφίων αποστέλλονται στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους.


Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρέχει ποικιλία υποστήριξης σχετικά με εξετάσεις προς όλα τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τους μεμονωμένους υποψηφίους:

Επίσης, προσφέρει στους υποψήφιους, τους μαθητές και τους καθηγητές τους ποικιλία υποστηρικτικού υλικού που αναπτύσσει ή υποστηρίζει το ETS®:


Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στις εξετάσεις της επιλογής μου;

Δημιουργήστε λογαριασμό στο ηλεκτρονικό σύστημα ΟΡΦΕΑΣ. Από εκεί, ακολουθείστε τα βήματα που σας προτείνονται. Επιλέξτε την εξέταση που επιθυμείτε, την ημερομηνία και το εξεταστικό κέντρο. Στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας θα σας ζητηθεί να πληρώσετε τα εξέταστρα με τον τρόπο πληρωμής της επιλογής σας. Όλες οι πληροφορίες που θα χρειαστείτε για την ημέρα των εξετάσεων σας θα σας σταλούν μέσω email ή SMS.

Αν έχω κάποια ερώτηση για τη διαδικασία;

Σε περίπτωση που έχετε κάποια ερώτηση για την διαδικασία εγγραφής στις εξετάσεις, ακόμη και κατά τη διάρκεια των βημάτων της διαδικασίας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 36800000 και θα σας εξυπηρετήσουμε άμεσα. Το προσωπικό μας είναι διαθέσιμο για εσάς από τις 9 π.μ. έως και τις 5 μ.μ. για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στις εξετάσεις, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση. 

Μπορώ να δω το status της συμμετοχής μου αφότου έχω ολοκληρώσει την αίτηση;

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία της αίτησης σας, θα λάβετε ενημερώσεις για την κατάσταση της μέσω email, SMS ή τηλεφωνικής κλήσης από την ομάδα υποστήριξης μας. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στην ημερομηνία της εξέτασης.


Επιπλέον υπηρεσίες:


Ημερομηνία Εξετάσεων: Εξεταστική: Εξεταστικά Κέντρα: Περίοδος Εγγραφών:
Περίοδος Εγγραφών:
Πίσω στην αρχή