Αποτελέσματα TOEIC®

Κωδικός Υποψηφίου*
  • Συμπληρώστε τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου σας (σύμφωνα με το πιστοποιητικό που προσκομίσατε την ημέρα της εξέτασης).
  • Συμπληρώστε μόνο τα ψηφία, χωρίς το γράμμα ή τα γράμματα που συνοδεύουν τον αριθμό.
Ημερομηνία Γέννησης*
  • Συμπληρώστε την ημερομηνία γέννησής σας.
  • Η ημερομηνία πρέπει να έχει την ακόλουθη μορφή: ηη/μμ/εεεε.

 


 

ISO 9001Tο Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 9001: 2008 για τα ακόλουθα πεδία: "Προγραμματισμός, οργάνωση και διεξαγωγή εξετάσεων" και "Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε Υποψηφίους, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Καθηγητές".

 


Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

μορφή ηη/μμ/εεεε
Τελευταία Ενημέρωση: 2015/02/10 - 16:09:28

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα