Μαθήματα προετοιμασίας για τις Εξετάσεις Ελληνομάθειας

06/02/2015

Τμήματα Προετοιμασίας ξεκινούν στις 20 Φεβρουαρίου για τους υποψήφιους που στοχεύουν στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας που θα πραγματοποιηθούν το Μάιο. Στα μαθήματα προετοιμασίας οι σπουδαστές αναπτύσσουν τις απαραίτητες γλωσσικές δεξιότητες και εξοικειώνονται με τους διάφορους τύπους ασκήσεων που θα συναντήσουν στις εξετάσεις. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Πρόγραμμα Νέας Ελληνικής Γλώσσας:

Τηλ.  2103680900

Email: moderngreek@hau.gr.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2021/03/09 - 12:28:22

Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo

Αξίζει να δείτε

Hellenic American Union Thessaloniki

 


Πιστοποίηση

Commission on English Language Program Accreditation

Πιστοποιημένο από το ISO-9001

ISO 9001


 

Πού θα μας βρείτε

Πρόγραμμα Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Μασσαλίας 22
10680 Αθήνα
Τηλ.: 2103680900
Fax: 2122222629
Email: moderngreek@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα