Μετάφραση, Εκπαίδευση Καθηγητών, Πληροφορική

19/09/2013

Τα προγράμματα και τα σεμινάρια Μετάφρασης-Διερμηνείας, Εκπαίδευσης Καθηγητών και Πληροφορικής της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης προσφέρονται πλέον από το Hellenic American ΚεΔιΒιΜ2 με άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Οι σπουδαστές συνεχίζουν να απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, ενώ τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων (διδακτέα ύλη, διδακτική ομάδα, κλπ) παραμένουν ίδια.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2013/12/02 - 09:13:44

Σε αυτή την ενότητα:

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα