Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (CALLS) επαναπιστοποιήθηκε από την επιτροπή Commission on English Language Program Accreditation (CEA)

13/01/2016

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (CALLS) επαναπιστοποιήθηκε από την επιτροπή Commission on English Language Program Accreditation (CEA) έως τον Αύγουστο 2024.

Κατά τη συνεδρίαση του Αυγούστου 2015, η επιτροπή CEA μελέτησε και αξιολόγησε την έκθεση επαναπιστοποίησης του Κέντρου Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (CALLS). Μετά το πέρας της αξιολόγησης, η επιτροπή αποφάσισε να επεκτείνει την πιστοποίηση για 9 επιπλέον χρόνια. Έτσι το κέντρο CALLS παραμένει από το 2009, όταν και έλαβε τη σχετική πιστοποίηση για πρώτη φορά, ο μοναδικός πιστοποιημένος οργανισμός από την επιτροπή CEA στην Ελλάδα.

Στη σχετική επιστολή αναφέρεται:

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών (CALLS) της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης πιστοποιείται από την επιτροπή Commission on English Language Program Accreditation για την περίοδο Αύγουστος 2015 έως Αύγουστος 2024 και συμμορφώνεται πλήρως με τα πρότυπα και τους κανόνες που έχει ορίσει για Προγράμματα και Οργανισμούς Αγγλικής γλώσσας.  Η επιτροπή CEA είναι αναγνωρισμένος εθνικός φορέας πιστοποίησης Προγραμμάτων και Οργανισμών εκμάθησης Αγγλικής γλώσσας από το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της επιτροπής www.cea-accredit.org.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL, EN
Τελευταία Ενημέρωση: 2016/02/15 - 13:19:26

Σε αυτή την ενότητα:

Newsletter

Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα