Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Ήρθε το ABLE B2!

Οι εξετάσεις ABLE B2 είναι σταθμισμένες και έχουν σχεδιαστεί για υποψήφιους που επιθυμούν πιστοποίηση του επίπεδου γλωσσομάθειάς τους στην Αγγλική ως Δεύτερη ή Άλλη Γλώσσα σε επίπεδο καλής γνώσης. Το ABLE B2 αντιστοιχεί στο επίπεδο B2 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Οι εξετάσεις ABLE B2 αναπτύσσονται και βαθμολογούνται από το Hellenic American University, ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα υπαγόμενο στην Πολιτεία του New Hampshire, ΗΠΑ, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές στη γλωσσική αξιολόγηση.

Όλα τα μέρη των εξετάσεων ακολουθούν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές και εξεταστικές προδιαγραφές. Τα ερωτήματα υποβάλλονται σε προκαταρκτικές δοκιμές προκειμένου να διασφαλιστούν η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των εξετάσεων. Λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι εξετάσεις να είναι αξιοκρατικές και προσβάσιμες προς όλους τους υποψήφιους.

Το ABLE B2 εξετάζει την επικοινωνιακή ικανότητα σε όλες τις γλωσσικές δεξιότητες –κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου και κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου.

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση πρόκειται να αρχίσει να διεξάγει τις εξετάσεις ABLE B2 σύντομα, σε εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

Δείτε Επίσης

Πίσω στην αρχή