Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Για ποιούς λόγους να επιλέξετε την Ελληνοαμερικανική Ένωση για τις εξετάσεις Cambridge English

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διεξάγει εξετάσεις από το 1957. Αποτελεί την ιδανική επιλογή για εξετάσεις Cambridge English για τους ακόλουθους λόγους: απαράμιλλη εμπειρία και εξειδίκευση, δέσμευση στην ποιότητα, εξαιρετική εμπειρία για όσους εμπλέκονται στις εξετάσεις, τεχνολογία και καινοτομία καθώς και πάθος για τις εξετάσεις.


Η διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης γλωσσομάθειας και εξετάσεων που οδηγούν σε επαγγελματικές πιστοποιήσεις αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προσανατολισμού της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης ο οποίος έχει ως στόχο να υποστηρίζει την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη όσων εμπλέκονται στις εξετάσεις. Δεν υπάρχει άλλος φορέας διεξαγωγής εξετάσεων στην Ελλάδα με ειδική διοικητική μονάδα όπως το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων το οποίο απασχολείται αποκλειστικά με εξετάσεις και διαθέτει τόσο μεγάλο αριθμό προσωπικού αφοσιωμένο σε εξετάσεις• δεν υπάρχει άλλος φορέας διεξαγωγής εξετάσεων που να συγκεντρώνει τόσες πολλές έγκυρες και αξιόπιστες εξετάσεις• δεν υπάρχει άλλος φορέας διεξαγωγής εξετάσεων που να συνεργάζεται εξαιρετικά με τόσους πολλούς διεθνείς εξεταστικούς φορείς κύρους. 

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διεξήγαγε τις πρώτες εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειάς της όταν ιδρύθηκε, το 1957. Το 2012, διεξήγαγε για πρώτη φορά εξετάσεις Cambridge English αφότου έγινε αυτόνομο και ανοικτό εξεταστικό κέντρο του Cambridge Assessment English.

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση θέτει επί τάπητος την απαράμιλλη πολυετή εμπειρία και εξειδίκευσή της στην επιτυχή διοργάνωση και διεξαγωγή εξετάσεων και στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση των διαφορετικών αναγκών όσων υποψηφίων συμμετέχουν στις εξετάσεις που διεξάγει.

Συνεχώς αξιοποιούμε την τεχνογνωσία μας προς το βέλτιστο όφελος όλων όσοι εμπλέκονται στις εξετάσεις (ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών, καθηγητές, μαθητές, υποψήφιοι, γονείς). Είμαστε υπερήφανοι για τη μεγάλη ποικιλία δυνατοτήτων που προσφέρουμε για απόκτηση διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων υψηλής ποιότητας.


Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης πάντα θέτει ως προτεραιότητα την ποιότητα των υπηρεσιών τις οποίες προσφέρει. Για τον σκοπό αυτό, το Κέντρο εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σε όλες τις λειτουργίες και δραστηριότητές του, αξιοποιώντας, εκτός άλλων μέσων, τα ακόλουθα:

 • συστηματική, αντικειμενική και αυστηρή επιλογή, εκπαίδευση και αξιολόγηση όλου του προσωπικού εξετάσεων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του Cambridge Assessment English,
 • αυστηρά ελεγχόμενη διεξαγωγή όλων των εξετάσεων,
 • τυποποιημένοι κανόνες και οδηγίες για όλες τις εξεταστικές διαδικασίες,
 • συστηματική, καινοτόμος και ευέλικτη υποστήριξη προς υποψήφιους, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και καθηγητές.    

Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης είναι ο μοναδικός φορέας διεξαγωγής εξετάσεων στην Ελλάδα με πιστοποίηση που εξειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων εξεταστικών υπηρεσιών. Έχει πιστοποιηθεί από την TÜV HELLAS – μέλος του TÜV NORD Group – με το πιστοποιητικό ISO 9001: 2015 για τις ακόλουθες δραστηριότητές του: «Προγραμματισμός, οργάνωση και διεξαγωγή εξετάσεων» και «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε υποψηφίους, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και καθηγητές».     

Η δέσμευσή μας προς την εξεταστική ακεραιότητα και την παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών προς όλους όσοι εμπλέκονται στις εξετάσεις καθιστούν το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης ως έναν από τους πλέον έγκυρους φορείς διεξαγωγής εξετάσεων στη διεθνή κοινότητα αξιολόγησης γνώσης της Αγγλικής.


Κατά τη διεξαγωγή εξετάσεων, θέτουμε στο επίκεντρο των ενεργειών μας την παροχή άριστων εμπειριών προς όσους εμπλέκονται στις εξετάσεις Cambridge English.

Λόγω της μακρόχρονης εμπειρίας μας στην αντιμετώπιση όλων των ειδών των θεμάτων, μπορούμε να δώσουμε αμέριστη προσοχή σε όλα τα προβλήματα, ανησυχίες και παράπονα που πιθανόν έχουν οι ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών, καθηγητές, μαθητές, υποψήφιοι και οι γονείς τους. Οι ειδικές ομάδες του προσωπικού μας εξασφαλίζουν ότι οι εμπλεκόμενοι στις εξετάσεις λαμβάνουν ποιοτική εξυπηρέτηση η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Επιπλέον, το προσωπικό μας διαθέτει θετική στάση, είναι φιλικό, γνωρίζει το αντικείμενό του και ασπάζεται τις βασικές αξίες μας με στόχους την παροχή βοήθειας και την εξασφάλιση εξαιρετικής εξυπηρέτησης.

Σχετικά, οι στόχοι μας είναι:

 • Να αφιερώνουμε όσο χρόνο απαιτείται ώστε να κατανοούμε τις ανάγκες όσων εμπλέκονται στις εξετάσεις και να βρίσκουμε τρόπους προκειμένου να ανταποκριθούμε σε αυτές σύμφωνα με τις προσδοκίες τους ή και πάνω από αυτές.
 • Να δημιουργούμε σχέσεις μακρόχρονης πιστότητας με τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών (preparation centres) και τους καθηγητές, δεσμευόμενοι στην ικανοποίησή τους.
 • Να επιδιώκουμε σχόλια και παρατηρήσεις και να αναθεωρούμε τις διαδικασίες μας προκειμένου να εξασφαλίζουμε τη συνεχή βελτίωσή μας.

Χαιρόμαστε να λαμβάνουμε σχόλια και παρατηρήσεις από όσους εμπλέκονται στις εξετάσεις. Για τα αιτήματα, σχόλια και παρατηρήσεις σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

 • E: exams@hau.gr
 • T: 2103680000 (Αθήνα), 2310557600 (Θεσσαλονίκη)

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι ο μοναδικός φορέας διεξαγωγής εξετάσεων στην Ελλάδα που ενισχύει όλες τις εξετάσεις που διεξάγει – συμπεριλαμβανόμενων των εξετάσεων Cambridge English – με μοναδική, τεχνολογικά ενισχυμένη υποστήριξη για ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών, καθηγητές και υποψήφιους, με ποικιλία πρωτότυπων καινοτομιών όπως οι ακόλουθες:

 • ελάχιστο περιβαλλοντικό αντίκτυπο μέσω της χρήσης της τεχνολογίας,
 • εκδόσεις και εκπαιδευτικό υλικό σε online και έντυπη μορφή,
 • online, ολοκληρωμένο σύστημα εγγραφών (επιλογή εξεταστικού χώρου, παρακολούθηση της πορείας αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις, πρόσβαση σε προγράμματα και αποτελέσματα εξετάσεων),
 • ανοιχτά σεμινάρια για ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών, καθηγητές και υποψήφιους,
 • σεμινάρια εξ αποστάσεως (webinars) κατόπιν αιτήματος για ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών, καθηγητές και υποψήφιους,
 • τεχνολογικά εξελιγμένη εξεταστική υποδομή.

Αυτό που διακρίνει την Ελληνοαμερικανική Ένωση έναντι άλλων φορέων διεξαγωγής εξετάσεων είναι το πάθος το οποίο χαρακτηρίζει τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και την ποιότητα των συστημάτων υποστήριξης που παρέχουμε.

Οι εμπλεκόμενοι στις εξετάσεις μπορούν να είναι βέβαιοι ότι, στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, θα βρουν αφοσίωση στην ποιότητα.

Το όραμά μας είναι να συνεχίσουμε να κατέχουμε ηγετική θέση στο χώρο της διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης και στην παροχή εξεταστικών υπηρεσιών προς όλους όσοι εμπλέκονται στις εξετάσεις. Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις προσδοκίες των εμπλεκόμενων στις εξετάσεις ή και πάνω από αυτές.

Οι αντικειμενικοί στόχοι μας είναι οι ακόλουθοι:

 • Να προγραμματίζουμε, οργανώνουμε και διεξάγουμε εξετάσεις με αποτελεσματικό και λειτουργικό τρόπο.
 • Να διεξάγουμε εξετάσεις με ασφάλεια και διαφάνεια.
 • Να ακολουθούμε όλους τους κανόνες και κανονισμούς όλων των εμπλεκόμενων εξεταστικών φορέων, συμπεριλαμβανόμενου του Cambridge Assessment English.
 • Να τηρούμε πιστά όλες τις προβλεπόμενες εξεταστικές διαδικασίες.
 • Να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των εμπλεκόμενων στις εξετάσεις σύμφωνα ή και πάνω από αυτές.
 • Να παρέχουμε πλήρη και έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά με τις εξετάσεις σε όσους εμπλέκονται.
 • Να επιδιώκουμε τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε.
Πίσω στην αρχή