Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Αποτελέσματα TOEFL©

Τα αποτελέσματα του TOEFL iΒΤ® είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικώς (online) μέσω του επίσημου ισότοπου του ETS®, περίπου 10 ημέρες μετά την ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης. Η πιστοποίηση TOEFL iΒΤ® ισχύει για δύο χρόνια. Μετά την πάροδο δύο ετών, ο υποψήφιος ίσως πρέπει να συμμετάσχει εκ νέου στις εξετάσεις. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση δεν έχει πρόσβαση ούτε δημοσιοποιεί ούτε τηρεί αρχείο με τα αποτελέσματα των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι πρέπει να απευθύνουν οποιαδήποτε σχετικά ερωτήματα στο ETS®.

Τα αποτελέσματα του TOEFL Junior® είναι διαθέσιμα σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων TOEFL junior® περιόδου Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016. Τα ατομικά δελτία επίδοσης (score reports) του κάθε υποψηφίου αποστέλλονται στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών την επομένη μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Τα αποτελέσματα του TOEFL ITP® ισχύουν για δύο χρόνια. Επειδή το γλωσσικό επίπεδο μπορεί να μεταβληθεί σημαντικά σε σχετικά μικρή χρονική περίοδο, αποτελέσματα παλαιότερα των δύο ετών δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να επαληθευτούν. Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις εξετάσεις TOEFL ITP®  περισσότερο από δύο χρόνια πριν και πρέπει να υποβάλουν αποτελέσματα σε οργανισμό, πρέπει να συμμετάσχουν εκ νέου στην εξέταση ώστε να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα.

Τα αποτελέσματα προορίζονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση του οργανισμού που διεξάγει την εξέταση. Δεν υποκαθιστούν αποτελέσματα εξετάσεων TOEFL®  και δεν αποστέλλονται σε άλλους οργανισμούς. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα  του TOEFL ITP® παρέχονται μέσω του Γραφείο EPN της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.

Πίσω στην αρχή