Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Εξετάσεις προσομοίωσης

Κατόπιν αιτήματος του κάθε ενδιαφερόμενου, το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης προσφέρει σε μαθητές που προετοιμάζονται για το ECCE και ECPE τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αντίστοιχες εξετάσεις προσομοίωσης. Με αυτόν τον τρόπο, η Ελληνοαμερικανική Ένωση δίνει τη δυνατότητα σε μελλοντικούς υποψήφιους ECCE και ECPE να προετοιμαστούν καλύτερα και αποτελεσματικότερα για τις εξετάσεις του Michigan Language Assessment τις οποίες διεξάγει.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία προσφέρεται σε υποψήφιους των εξετάσεων του Michigan Language Assessment και σε εκείνους που είναι υπεύθυνοι για την προετοιμασία τους, επιπλέον των άλλων υπηρεσιών που προσφέρονται από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Δείτε τις Εξετάσεις Προσομοίωσης

Τι είδη εξετάσεων προσομοίωσης προσφέρονται;

Οι εξετάσεις προσομοίωσης περιλαμβάνουν διεξαγωγή των ακόλουθων ενοτήτων ECCE και ECPE:

 • ECCE: Listening και GVR
 • ECPE: Listening και GCVR

Τι υλικά χρησιμοποιείται κατά τις εξετάσεις προσομοίωσης;

 • Το υλικό που χρησιμοποιείται για τις εξετάσεις προσομοίωσης είναι αυθεντικό, καθώς έχει αναπτυχθεί από το Michigan Language Assessments (MLA).
 • Το υλικό που χρησιμοποιείται για τις εξετάσεις προσομοίωσης είναι διαφορετικό από οποιοδήποτε εξεταστικό υλικό χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια κανονικών εξετάσεων.
 • Το υλικό που χρησιμοποιείται για τις εξετάσεις προσομοίωσης είναι ασφαλές και εμπιστευτικό, ακριβώς όπως οποιοδήποτε εξεταστικό υλικό χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια κανονικών εξετάσεων.

Πώς διεξάγονται οι εξετάσεις προσομοίωσης;

Οι εξετάσεις προσομοίωσης διεξάγονται από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης ακριβώς όπως οι κανονικές εξετάσεις όσον αφορά σε όλες τις σχετικές διαδικασίες (διάρκεια, οδηγίες, θέσεις συμμετεχόντων κλπ).  

Πότε και πού διεξάγονται οι εξετάσεις προσομοίωσης; Πόσο κοστίζουν;

 • Οι εξετάσεις προσομοίωσης διεξάγονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, σε συμφωνία με τις ημερομηνίες διεξαγωγής των κανονικών εξετάσεων ECCE και ECPE.
 • Οι εξετάσεις προσομοίωσης διεξάγονται στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης ή σε άλλους κατάλληλους χώρους. 
 • Πιθανόν να ισχύουν δικαιώματα συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις προσομοίωσης;

Η συμμετοχή στις εξετάσεις προσομοίωσης είναι ανοιχτή για όλους τους μαθητές που προετοιμάζονται για το ECCE και ECPE, είτε μεμονωμένα είτε παρακολουθώντας μαθήματα προετοιμασίας για εξετάσεις.

Ποια είναι τα οφέλη για όσους μαθητές συμμετάσχουν στις εξετάσεις προσομοίωσης;

Όσοι μαθητές συμμετέχουν στις εξετάσεις προσομοίωσης ECCE ή ECPE ωφελούνται ως εξής:

 • Εξοικειώνονται με την ισχύουσα δομή και το γενικό περιεχόμενο των ενοτήτων Listening και G(C)VR των ECCE και ECPE.
 • Αποκομίζουν εμπειρία από συμμετοχή σε εξετάσεις προσομοίωσης υψηλών απαιτήσεων πριν συμμετάσχουν σε κανονικές εξετάσεις.   
 • Λαμβάνουν αναλυτική έγγραφη ενημέρωση για την επίδοσή τους την οποία μπορούν να αξιοποιήσουν, είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με τους καθηγητές τους, έτσι ώστε να εστιάσουν σε σημεία που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης. Οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωρίζουν ότι η επίδοσή τους σε εξετάσεις προσομοίωσης επ’ ουδενί εγγυάται παρόμοια επίδοση στις ίδιες κανονικές εξετάσεις.

Πώς μπορούν οι μαθητές να συμμετάσχουν στις εξετάσεις προσομοίωσης;

 • Μεμονωμένοι μαθητές και ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.
 • Μαθητές Κέντρων Ξένων Γλωσσών πρέπει να επικοινωνήσουν με το Κέντρο τους για περισσότερες πληροφορίες.

Πίσω στην αρχή