Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

C2 Proficiency (CPE) Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2022: Kατοχύρωση δικαιώματος επανεξέτασης

Κατοχύρωση δικαιώματος επανεξέτασης τώρα και για τους υποψήφιους των εξετάσεων Cambridge English C2 Proficiency (CPE) Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2022

Με ευχαρίστηση ανακοινώνουμε ότι όλοι οι υποψήφιοι των εξετάσεων C2 Proficiency (CPE) Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2022 θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ των δύο ακόλουθων εξετάστρων:

 • Εξέταστρα: 185€
  • Σε αυτή την περίπτωση, οι υποψήφιοι που δεν επιτύχουν στις εξετάσεις και επιθυμούν να επανασυμμετάσχουν, πρέπει να καταβάλουν τα εξέταστρα εξ ολοκλήρου για οποιαδήποτε επόμενη εξεταστική περίοδο C2 Proficiency (CPE).
 • Εξέταστρα: 225€
  • Σε αυτή την περίπτωση, οι υποψήφιοι που δεν επιτύχουν στις εξετάσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις C2 Proficiency (CPE) Μαΐου 2023, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις C2 Proficiency (CPE) Μαΐου 2023 χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

Η πρόταση των 225€ αποτελεί μία ακόμα πρωτοβουλία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης προκειμένου να εξασφαλίσει ότι όλοι οι υποψήφιοι C2 Proficiency (CPE) Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2022 έχουν τη δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας στην απόκτηση του C2 Proficiency (CPE).

Τα ακόλουθα ισχύουν για την πρόταση των 225€ η οποία αφορά μόνο σε υποψήφιους των εξετάσεων C2 Proficiency (CPE) Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2022:

 • Ισχύει μόνο για όσους εγγραφούν εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών εγγραφών για τις εξετάσεις Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2022.
 • Ισχύει μόνο για όσους υποψήφιους λάβουν ως τελική βαθμολογία 199 και κάτω (κλίμακα Cambridge English), και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις C2 Proficiency (CPE) Μαΐου 2023.
 • Δεν ισχύει για υποψήφιους που επιτύχουν στις εξετάσεις C2 Proficiency (CPE) Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2022 και επιθυμούν να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους σε μία ή περισσότερες ενότητες της εξέτασης συμμετέχοντας στις εξετάσεις C2 Proficiency (CPE) Μαΐου 2023.
 • Δεν ισχύει για υποψήφιους που εγγραφούν στις εξετάσεις C2 Proficiency (CPE) Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2022 αλλά δε θα συμμετάσχουν σε αυτές.
 • Δεν ισχύει για υποψήφιους που εγγραφούν στις εξετάσεις C2 Proficiency (CPE) Νοεμβρίου 2022  και επιθυμούν να κάνουν χρήση δικαιώματος επανεξέτασης στις εξετάσεις Proficiency (CPE) Δεκεμβρίου 2022. Το δικαίωμα της δωρεάν επανεξέτασης αφορά μόνο στις εξετάσεις C2 Proficiency (CPE) Μαΐου 2023.
 • Ισχύει για υποψήφιους που εγγραφούν στις αντίστοιχες computer-based εξετάσεις C2 Proficiency (CPE) Νοεμβρίου ή Δεκεμβρίου 2022.  Σε περίπτωση όμως που δεν διεξαχθούν οι computer-based εξετάσεις Μαΐου ή Ιουνίου 2023, οι υποψήφιοι θα εγγραφούν αυτόματα στις paper-based εξετάσεις Μαΐου 2023.
 • Η πρόταση δίνεται αποκλειστικά ανά όνομα υποψήφιου που την αιτηθεί και, είτε ολόκληρη είτε μέρος της, δεν μεταφέρεται σε άλλους υποψήφιους.

Ελπίζουμε ότι η συγκεκριμένη πρόταση θα βοηθήσει τους υποψήφιους να αντιμετωπίσουν τις εξετάσεις με λιγότερο άγχος και πίεση και να τους κινητοποιήσει να αποδώσουν στον καλύτερο βαθμό των δυνατοτήτων τους.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη συγκεκριμένη πρόταση και τα εξέταστρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Τ: 210-3680000).

Πίσω στην αρχή