Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Boost your ECPE Skills

Νέοι μαθητές & έφηβοι ∙ Workshops

Κάθε workshop στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων στο επίπεδο Γ2 - όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ)- εστιάζοντας στην εξέταση ECPE, και βασίζεται στη χρήση των νέων τάσεων στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και της διδασκαλίας ξένων γλωσσών.

Ολοκληρώνοντας το Boost your ECPE Skills Workshop της επιλογής τους, και μέσα από στοχευμένη εξάσκηση στο επιμέρους τμήμα της εξέτασης που τους ενδιαφέρει, οι μαθητές θα έχουν ενισχύσει τις δεξιότητές τους και θα έχουν αναπτύξει τις κατάλληλες στρατηγικές που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εξέτασης.

Διαθέσιμες επιλογές:

 • Boost your Vocabulary Skills 
 • Boost your Grammar Skills 
 • Boost your Writing Skills 
 • Boost your Speaking Skills 
 • Boost your Listening Skills 

 • Το Boost your Vocabulary Skills Workshop ενδεικτικά περιλαμβάνει εξάσκηση σε παραθήματα (προθήματα, επιθήματα, ενθήματα), ομόρριζα λέξεων, ιδιωματισμούς (ορισμοί, τύποι και λειτουργία αυτών), phrasal verbs (ορισμός, προθέσεις και μόρια με τα οποία σχηματίζονται), κατηγοριοποίηση λεξιλογίου σε σημασιολογικά πεδία και εξοικείωση με τακτικές και στρατηγικές «έξυπνων επιλογών» στο σχετικό κομμάτι της εξέτασης.
 • Το Boost your Grammar Skills Workshop ενδεικτικά περιλαμβάνει τα ακόλουθα γραμματικά φαινόμενα: χρόνους ρημάτων, χρήση γερουνδίου/απαρεμφάτου, παθητική φωνή, causative form, υποθετικοί λόγοι, wishes, inversion, μηχανισμούς έμφασης, αναφορικές προτάσεις, μετοχικές προτάσεις, υποτακτική, χρήσεις γραμματικών φαινομένων στον προφορικό λόγο (conversational grammar) και εξοικείωση με τακτικές και στρατηγικές «έξυπνων επιλογών» στο αντίστοιχο κομμάτι της εξέτασης.
 • Στο Boost your Writing Skills Workshop οι μαθητές θα εξοικειωθούν με μια ποικιλία θεμάτων και κειμενικών ειδών που περιλαμβάνονται στο γραπτό μέρος της εξέτασης ECPE, συγκεκριμένα δοκίμια, άρθρα και προτάσεις (proposals), προσομοιώνοντας τις συνθήκες της εξέτασης και τους χρονικούς περιορισμούς που ακολουθούνται. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους επιτυγχάνεται μέσα από αναλυτικά σχόλια και συνεχή (συχνά ταυτόχρονη) επανατροφοδότηση που αποσκοπούν στην αρτιότερη οργάνωση των ιδεών τους και την ακριβέστερη και καταλληλότερη  επιλογή εκφραστικών δομών.
 • Το Boost your Speaking Skills Workshop ενδεικτικά περιλαμβάνει προφορικές συζητήσεις για μια ποικιλία θεμάτων, προσομοιώνοντας την εξέταση ECPE. Οι μαθητές θα εξασκήσουν τις ικανότητές τους στον προφορικό λόγο χρησιμοποιώντας κατάλληλες στρατηγικές ομιλίας για τα επιμέρους στάδια της προφορικής εξέτασης και θα αναλύσουν τη διαφοροποίηση γλωσσικού ύφους ανάλογα με το επικοινωνιακό πλαίσιο. Καθ' όλη τη διάρκεια των μαθημάτων, θα λάβουν χρήσιμες συμβουλές για την ανάπτυξη στρατηγικών στο αντίστοιχο κομμάτι της εξέτασης.
 • Το Boost your Listening Skills Workshop ενδεικτικά περιλαμβάνει εξάσκηση στην προφορά, το ρυθμό, τον τονισμό της αγγλικής γλώσσας, καθώς και σε ιδιωματισμούς, phrasal verbs, λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στην καθομιλουμένη, λέξεις που συγχέουμε συχνά ή λέξεις με πολλές σημασίες, κατανόηση ερωτήσεων και των λειτουργιών αυτών, επιλογή ορθής απάντησης με αποφυγή «παραπλανητών» κατά την πολλαπλή επιλογή, κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσεται  και δομείται ένα επιχείρημα.
Προνόμια
Πιστεύουμε στην δύναμη της ομάδας και έχουμε δημιουργήσει για εσάς ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων Οργανισμών, φορέων και καταστημάτων. Όλοι οι σπουδαστές μας και οι γονείς/κηδεμόνες των μικρών μας μαθητών απολαμβάνουν μια σειρά από αποκλειστικά προνόμια. Πως; Με την HAU Student Benefit Card!
 • Επαναληπτικά Μαθήματα
 • Ατομικά Ενισχυτικά Μαθήματα
 • Έκπτωση για Μαθήματα Ομιλίας
 • Εργαστήρια
Ειδοποίηση

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Περίοδος:

Αποκτήστε την πιστοποίηση

Το ECPE αποτελεί επίσημη πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2.

Πίσω στην αρχή