Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Adolescents A

Νέοι μαθητές & έφηβοι ∙ Προγράμματα Κορμού

Το πρόγραμμα εισάγει τους μαθητές στο επίπεδο Α1 της αγγλικής γλώσσας, όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). Περιλαμβάνει εξάσκηση στην κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου και βασίζεται στη χρήση των νέων  τάσεων στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και της διδασκαλίας ξένων γλωσσών.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα Adolescents A, οι μαθητές ενδεικτικά θα μπορούν να:

 • κατανοούν προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται πιο συχνά στο λόγο,
 • επικοινωνούν σε βασικές περιστάσεις και για ζητήματα ρουτίνας που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για οικεία θέματα,
 • μιλούν με βασικούς όρους για τον εαυτό τους, το άμεσο περιβάλλον τους και για ζητήματα άμεσης ανάγκης,
 • κατανοούν κείμενα γραμμένα σε απλή και σαφή γλώσσα,
 • εκφράζονται γραπτώς με απλούς όρους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξάσκηση σε κατανόηση-παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, γραμματική και λεξιλόγιο.

 • Η κατανόηση γραπτού λόγου ενδεικτικά περιλαμβάνει ανάγνωση σύντομων κειμένων, κόμικς, ιστοριών, διαλόγων, άρθρων κτλ.
 • Η κατανόηση προφορικού λόγου περιλαμβάνει αποσπάσματα σύντομων συνομιλιών-διαλόγων και περιγραφών, δραστηριότητες προφοράς κτλ.
 • Η παραγωγή γραπτού λόγου εστιάζει στην παραγωγή σύντομων παραγράφων/κειμένων για θέματα όπως οικογένεια, αθλήματα, γιορτές/εκδηλώσεις κλπ.
 • Η παραγωγή προφορικού λόγου περιλαμβάνει περιλαμβάνει απλές ερωτήσεις/απαντήσεις και συζητήσεις πάνω σε θέματα όπως οικογένεια, χόμπι, σχολείο κλπ.
 • Στη γραμματική περιλαμβάνονται τα ρήματα 'be' & 'have (got)', ερωτήσεις και σύντομες απαντήσεις, επιρρήματα συχνότητας, modal verbs (can/must/have to), χρόνοι ρημάτων (Present Simple/Continuous, Past Simple, Future Simple, Be going to) κτλ.
 • Το λεξιλόγιο περιλαμβάνει λέξεις υψηλής συχνότητας για θέματα όπως σχολείο, ζώα, καιρός, αθλήματα, διακοπές, γιορτές/εκδηλώσεις, φαγητό, υπαίθριες δραστηριότητες κτλ.
Προνόμια
Πιστεύουμε στην δύναμη της ομάδας και έχουμε δημιουργήσει για εσάς ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων Οργανισμών, φορέων και καταστημάτων. Όλοι οι σπουδαστές μας και οι γονείς/κηδεμόνες των μικρών μας μαθητών απολαμβάνουν μια σειρά από αποκλειστικά προνόμια. Πως; Με την HAU Student Benefit Card!
 • Επαναληπτικά Μαθήματα
 • Ατομικά Ενισχυτικά Μαθήματα
 • Έκπτωση για Μαθήματα Ομιλίας
 • Εργαστήρια
Ειδοποίηση

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Περίοδος:

Αποκτήστε την πιστοποίηση

Οι εξετάσεις STYLE έχουν σχεδιαστεί για μαθητές 7-12 ετών που επιθυμούν να λάβουν αντικειμενική αξιολόγηση του επιπέδου γλωσσομάθειάς τους στην αγγλική γλώσσα ως Δεύτερη/Άλλη Γλώσσα σε επίπεδο αρχαρίων.

Οι εξετάσεις STYLE Level 1 παρέχουν πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής στο επίπεδο Α1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Πίσω στην αρχή