Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Adolescents ECCE

Νέοι μαθητές & έφηβοι ∙ Προγράμματα Προετοιμασίας Εξέτασης

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ολοκλήρωση του επιπέδου Β2 της αγγλικής γλώσσας, όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). Περιλαμβάνει εξάσκηση στην κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου και βασίζεται στη χρήση των νέων  τάσεων στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και της διδασκαλίας ξένων γλωσσών.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα Adolescents ECCE, οι μαθητές ενδεικτικά θα μπορούν να: 

 • κατανοούν τις κύριες ιδέες και τις λεπτομέρειες ενός σύνθετου κειμένου που εξετάζει συγκεκριμένα αλλά και αφηρημένα θέματα,
 • αλληλεπιδρούν με έναν βαθμό ευχέρειας και αυθορμητισμού με τους φυσικούς και μη ομιλητές της αγγλικής γλώσσας χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στην επικοινωνία,
 • γράψουν ένα σαφές, λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να αναπτύξουν εκτενέστερα μια άποψη σχετικά με ένα επίκαιρο θέμα, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διαφόρων επιλογών,
 • συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επιπέδου Β2 (ECCE) του University of Michigan (ή πιθανώς και σε άλλες αντίστοιχες εξετάσεις επιπέδου B2, όπως η εξέταση ABLE B2 του Hellenic American University).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξάσκηση σε κατανόηση-παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, γραμματική και λεξιλόγιο.

 • Για την ανάγνωση και κατανόηση γραπτού λόγου χρησιμοποιούνται προσαρμοσμένα και αυθεντικά κείμενα όπως αυτά περιλαμβάνονται στα επιλεγμένα διδακτικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται ή στο επιπρόσθετο διδακτικό υλικό που σχεδιάζεται από την Ακαδημαϊκή ομάδα ειδικά για τις ανάγκες του εν λόγω τμήματος. Οι θεματικές που περιλαμβάνονται ενδεικτικά αφορούν σε ψώνια και αγορές, το φαγητό, το περιβάλλον, τις διακοπές, την τεχνολογία κτλ.  Οι μαθητές εξασκούνται επίσης και σε δραστηριότητες κατανόησης γραπτού λόγου που περιλαμβάνονται στις εξετάσεις ECCE (και πιθανώς και του ABLE B2).
 • Η κατανόηση προφορικού λόγου ενδεικτικά περιλαμβάνει διαλόγους σε διαφορετικές επικοινωνιακές καταστάσεις, όπως οι  (τηλεφωνικές) συζητήσεις, καθημερινές συζητήσεις, συνεντεύξεις  και ομιλίες μεταξύ φυσικών και μη φυσικών ομιλητών της γλώσσας. Οι μαθητές εξασκούνται επίσης και σε δραστηριότητες κατανόησης προφορικού λόγου που περιλαμβάνονται στις εξετάσεις ECCE (και πιθανώς και του ABLE B2).
 • Η παραγωγή γραπτού λόγου ενδεικτικά περιλαμβάνει τη σύνταξη (ημι)επίσημων/ανεπίσημων επιστολών και e-mails καθώς και δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου που περιλαμβάνονται στις εξετάσεις ECCE (και πιθανώς και του ABLE B2).
 • Η παραγωγή προφορικού λόγου ενδεικτικά περιλαμβάνει εξάσκηση  στην προφορά και στον επιτονισμό καθώς επίσης και σε δραστηριότητες για επιλογή θέσης και έκφρασης προσωπικής γνώμης, περιγραφές εμπειριών και προτιμήσεων, έκφραση συμφωνίας και διαφωνίας, διατύπωσης παραπόνων και προτάσεων καθώς και παρουσιάσεις στην τάξη. Οι μαθητές εξασκούνται και σε προφορικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις εξετάσεις ECCE (και πιθανώς και του ABLE B2).
 • Στη γραμματική ενδεικτικά περιλαμβάνονται το πλήρες ρηματικό σύστημα (ενεργητική και παθητική φωνή), οι προθέσεις, οι αναφορικές προτάσεις, οι υποθετικοί λόγοι, εξοικείωση με τα modal verbs, τη χρήση γερουνδίου/απαρεμφάτου, τη χρήσης της causative και του πλάγιου λόγου κτλ.
 • Στο λεξιλόγιο ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι λεξιλογικές συνάψεις, οι παραγωγικές καταλήξεις, τα phrasal verbs, οι ιδιωματισμοί καθώς και πιο σύνθετο λεξιλόγιο που σχετίζεται με τα υπό συζήτηση θέματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στο λεξιλόγιο που περιλαμβάνεται στα practice tests για τις εξετάσεις ECCE.
 • Οι μαθητές θα εξασκηθούν σε τεστ προσομοιώνοντας τον χρόνο και τις συνθήκες διεξαγωγής των εξετάσεων.
Προνόμια
Πιστεύουμε στην δύναμη της ομάδας και έχουμε δημιουργήσει για εσάς ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων Οργανισμών, φορέων και καταστημάτων. Όλοι οι σπουδαστές μας και οι γονείς/κηδεμόνες των μικρών μας μαθητών απολαμβάνουν μια σειρά από αποκλειστικά προνόμια. Πως; Με την HAU Student Benefit Card!
 • Επαναληπτικά Μαθήματα
 • Ατομικά Ενισχυτικά Μαθήματα
 • Έκπτωση για Μαθήματα Ομιλίας
 • Εργαστήρια
Ειδοποίηση

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Περίοδος:

Αποκτήστε την πιστοποίηση

Το ECCE και το ABLE B2 αποτελούν επίσημες πιστοποιήσεις γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2.

Μπορεί να συνδυαστεί με:


Πίσω στην αρχή