Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Adolescents Pre ECCE

Νέοι μαθητές & έφηβοι ∙ Προγράμματα Προετοιμασίας Εξέτασης

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ολοκλήρωση του επιπέδου Β1 της αγγλικής γλώσσας, όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). Περιλαμβάνει εξάσκηση στην κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου και βασίζεται στη χρήση των νέων  τάσεων στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και της διδασκαλίας ξένων γλωσσών.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα Adolescents Pre ECCE, οι μαθητές ενδεικτικά θα μπορούν να: 

 • κατανοούν τις κύριες ιδέες καθώς και τις επιμέρους λεπτομέρειες ενός μεγαλύτερου κειμένου που εξετάζει συγκεκριμένα αλλά και αφηρημένα θέματα, 
 • αλληλεπιδρούν με έναν βαθμό ευχέρειας και αυθορμητισμού με τους φυσικούς ομιλητές της αγγλικής γλώσσας χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στην επικοινωνία, 
 • γράψουν ένα σαφές, λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να αναπτύξουν εκτενέστερα μια άποψη σχετικά με ένα επίκαιρο θέμα, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διαφόρων επιλογών, 
 • συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επιπέδου Β1 (BCCETM) του Hellenic American University. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξάσκηση σε λεξιλόγιο, γραμματική, κατανόηση-παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. 

 • Για την ανάγνωση και κατανόηση γραπτών κειμένων χρησιμοποιούνται προσαρμοσμένα και αυθεντικά κείμενα όπως αυτά περιλαμβάνονται στα επιλεγμένα διδακτικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται ή στο επιπρόσθετο διδακτικό υλικό που σχεδιάζεται από την Ακαδημαϊκή Ομάδα ειδικά για τις ανάγκες του εν λόγω τμήματος. Οι θεματικές που περιλαμβάνονται ενδεικτικά αφορούν στον αθλητισμό, την υγεία, το σινεμά, τη μουσική, τα ταξίδια κτλ.
 • Η κατανόηση προφορικού λόγου ενδεικτικά περιλαμβάνει προφορικές/τηλεφωνικές συνομιλίες, συνεντεύξεις, προφορική επικοινωνία μεταξύ ατόμων από διαφορετικές χώρες κτλ.
 • Η παραγωγή γραπτού λόγου ενδεικτικά περιλαμβάνει τη σύνταξη επίσημων/ημιεπίσημων επιστολών και e-mails, περιγραφικών εκθέσεων, άρθρων, αναφορών, περιλήψεων και σύντομων αφηγήσεων κτλ.
 • Η παραγωγή προφορικού λόγου ενδεικτικά περιλαμβάνει εξάσκηση στην αγγλική προφορά, το συνδυασμό φράσεων με απλό τρόπο για την περιγραφή εμπειριών, γεγονότων και φιλοδοξιών, την έκφραση απόψεων (έκφραση συμφωνίας ή διαφωνίας), την διατύπωση προτάσεων ή παραπόνων, την παρουσίαση ενός θέματος σε κοινό. 
 • Στη γραμματική ενδεικτικά περιλαμβάνονται το πλήρες ρηματικό σύστημα (ενεργητική και παθητική φωνή), προθέσεις, αναφορικές προτάσεις, υποθετικοί λόγοι, wishes, modal verbs, εξοικείωση με τη χρήση γερουνδίου/απαρεμφάτου, causative κτλ.
 • Στο λεξιλόγιο ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι λεξιλογικές συνάψεις, τα συνώνυμα-αντώνυμα, οι παραγωγικές καταλήξεις και τα επιθήματα, τα phrasal verbs, οι ιδιωματισμοί καθώς και πιο σύνθετο λεξιλόγιο που σχετίζεται με τα υπό συζήτηση θέματα κτλ.
Προνόμια
Πιστεύουμε στην δύναμη της ομάδας και έχουμε δημιουργήσει για εσάς ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων Οργανισμών, φορέων και καταστημάτων. Όλοι οι σπουδαστές μας και οι γονείς/κηδεμόνες των μικρών μας μαθητών απολαμβάνουν μια σειρά από αποκλειστικά προνόμια. Πως; Με την HAU Student Benefit Card!
 • Επαναληπτικά Μαθήματα
 • Ατομικά Ενισχυτικά Μαθήματα
 • Έκπτωση για Μαθήματα Ομιλίας
 • Εργαστήρια
Ειδοποίηση

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Περίοδος:

Αποκτήστε την πιστοποίηση

Το BCCE αποτελεί επίσημη πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β1.

Πίσω στην αρχή