Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

B1

Ενήλικες ∙ Προγράμματα Κορμού

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ολοκλήρωση του επίπεδου Β1 της αγγλικής γλώσσας, όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). Περιλαμβάνει εξάσκηση στην κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου που βασίζεται σε νέες τάσεις στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και της διδασκαλίας ξένων γλωσσών.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα Β1, οι σπουδαστές ενδεικτικά θα μπορούν να: 

 • κατανοούν τα βασικά σημεία γραπτών κειμένων και προφορικών συνομιλιών που αναφέρονται σε θέματα οικεία, όπως η εργασία, οι καθημερινές ρουτίνες - συνήθειες, ο ελεύθερος χρόνος κτλ.
 • κατανοούν κείμενα τα οποία περιλαμβάνουν γλωσσικά φαινόμενα που απαντώνται πολύ συχνά στο λόγο όπως για παράδειγμα σε καθημερινές επικοινωνιακές καταστάσεις ή στο εργασιακό περιβάλλον
 • χειριστούν τις περισσότερες καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν ενώ ταξιδεύουν σε μια περιοχή όπου ομιλείται η αγγλική γλώσσα,
 • συνομιλήσουν για οικεία θέματα, τα οποία είναι του ενδιαφέροντός τους ή αφορούν στην καθημερινότητα, π.χ. οικογένεια, χόμπι, εργασία, επικαιρότητα,
 • περιγράψουν εμπειρίες, γεγονότα και φιλοδοξίες και να εξηγήσουν εν συντομία προσωπικές απόψεις και σχέδια,
 • γράψουν προσωπικές επιστολές που περιγράφουν εμπειρίες και εντυπώσεις.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξάσκηση σε λεξιλόγιο, γραμματική, κατανόηση-παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.

 • Για την ανάγνωση και κατανόηση γραπτών κειμένων χρησιμοποιούνται προσαρμοσμένα και αυθεντικά κείμενα όπως αυτά περιλαμβάνονται στα επιλεγμένα διδακτικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται ή στο επιπρόσθετο διδακτικό υλικό που σχεδιάζεται από την Ακαδημαϊκή Ομάδα ειδικά για τις ανάγκες του εν λόγω τμήματος. Οι θεματικές ενδεικτικά αφορούν στον τουρισμό, την τεχνολογία, καιρικά φαινόμενα και το περιβάλλον, την υγεία, το εργασιακό περιβάλλον, τις (διαπροσωπικές) σχέσεις κτλ.
 • Η κατανόηση προφορικού λόγου ενδεικτικά περιλαμβάνει αποσπάσματα από ραδιοφωνικά/τηλεοπτικά προγράμματα, συνεντεύξεις, καθημερινές διαπροσωπικές συνομιλίες κτλ.
 • Η παραγωγή γραπτού λόγου ενδεικτικά περιλαμβάνει τη σύνταξη ημιεπίσημων επιστολών σχετικά με πληροφορίες ή την έκφραση παραπόνων, ιστοριών και δοκιμιών, κτλ.
 • Η παραγωγή προφορικού λόγου ενδεικτικά περιλαμβάνει εξάσκηση στην αγγλική προφορά, την περιγραφή εμπειριών, την έκφραση  απόψεων, συμφωνίας ή διαφωνίας,  την διατύπωση παράπονων και προτάσεων, την παρουσίαση ενός θέματος σε κοινό κτλ.
 • Στη γραμματική ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι χρόνοι ρημάτων (ενεργητική και παθητική φωνή), η χρήση γερουνδίου/απαρεμφάτου, οι βαθμοί επιθέτων/επιρρημάτων, τα modal verbs, οι υποθετικοί λόγοι κτλ.
 • Στο λεξιλόγιο ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι λεξιλογικές συνάψεις, τα συνώνυμα-αντώνυμα, οι παραγωγικές καταλήξεις και τα επιθήματα, τα phrasal verbs, οι ιδιωματισμοί καθώς και λεξιλόγιο που σχετίζεται με τα υπό συζήτηση θέματα.
Προνόμια
Πιστεύουμε στην δύναμη της ομάδας και έχουμε δημιουργήσει για εσάς ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων Οργανισμών, φορέων και καταστημάτων. Όλοι οι σπουδαστές μας και οι γονείς/κηδεμόνες των μικρών μας μαθητών απολαμβάνουν μια σειρά από αποκλειστικά προνόμια. Πως; Με την HAU Student Benefit Card!
 • Επαναληπτικά Μαθήματα
 • Ατομικά Ενισχυτικά Μαθήματα
 • Έκπτωση για Μαθήματα Ομιλίας
 • Εργαστήρια
Ειδοποίηση

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Περίοδος:

Αποκτήστε την πιστοποίηση

Το BCCE αποτελεί επίσημη πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο B1.

Πίσω στην αρχή