Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

B2

Ενήλικες ∙ Προγράμματα Κορμού

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ολοκλήρωση του επίπεδου Β2 της αγγλικής γλώσσας, όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). Περιλαμβάνει εξάσκηση στην κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου που βασίζεται σε νέες τάσεις στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και της διδασκαλίας ξένων γλωσσών.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα Β2, οι σπουδαστές ενδεικτικά θα μπορούν να: 

 • κατανοούν τις κύριες ιδέες καθώς και τις επιμέρους λεπτομέρειες σύνθετων κειμένων που εξετάζουν συγκεκριμένα αλλά και αφηρημένα θέματα και μπορεί να περιλαμβάνουν τεχνικές πληροφορίες
 • αλληλεπιδρούν με έναν βαθμό ευχέρειας και αυθορμητισμού με φυσικούς και μη φυσικούς ομιλητές της αγγλικής γλώσσας χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στην επικοινωνία,
 • γράψουν ένα σαφές, λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να αναπτύξουν εκτενέστερα μια άποψη σχετικά με ένα επίκαιρο θέμα, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διαφόρων επιλογών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξάσκηση σε λεξιλόγιο, γραμματική, κατανόηση-παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. 

 • Για την ανάγνωση και κατανόηση γραπτών κειμένων χρησιμοποιούνται προσαρμοσμένα και αυθεντικά κείμενα όπως αυτά περιλαμβάνονται στα επιλεγμένα διδακτικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται ή στο επιπρόσθετο διδακτικό υλικό που σχεδιάζεται από την Ακαδημαϊκή Ομάδα ειδικά για τις ανάγκες του εν λόγω τμήματος. Οι θεματικές που περιλαμβάνονται ενδεικτικά αφορούν σε σημαντικούς ανθρώπους, ιδιαίτερες τοποθεσίες, extreme sports και δραστηριότητες, την εκπαίδευση, την υγεία, τις τέχνες και την ψυχαγωγία, την επιστήμη, την τεχνολογία κτλ.
 • Η κατανόηση προφορικού λόγου ενδεικτικά περιλαμβάνει αποσπάσματα ραδιοφωνικών/τηλεοπτικών εκπομπών, συνεντεύξεις,  προφορικές/τηλεφωνικές συνομιλίες που αφορούν σε ένα εύρος θεμάτων όπως τη λήψη αποφάσεων, μελλοντικά σχέδια κτλ.
 • Η παραγωγή γραπτού λόγου ενδεικτικά περιλαμβάνει τη σύνταξη δοκιμίων, αναφορών, ιστοριών, περιγραφικών εκθέσεων, κριτικών κτλ.
 • Η παραγωγή προφορικού λόγου ενδεικτικά περιλαμβάνει εξάσκηση στην αγγλική προφορά και στον επιτονισμό, συζητήσεις για θέματα της καθημερινότητας καθώς επίσης και εξάσκηση σε δραστηριότητες για επιλογή θέσης και έκφρασης προσωπικής γνώμης, περιγραφές εμπειριών και προτιμήσεων, σύγκριση εικόνων, έκφραση συμφωνίας και διαφωνίας, διατύπωσης παραπόνων και προτάσεων κτλ.
 • Στη γραμματική ενδεικτικά περιλαμβάνονται το πλήρες ρηματικό σύστημα (ενεργητική και παθητική φωνή), οι προθέσεις, οι αναφορικές προτάσεις, οι υποθετικοί λόγοι, η χρήση γερουνδίου/ απαρεμφάτου, η χρήση της inversion κτλ.
 • Στο λεξιλόγιο ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι εκφράσεις, συνδηλώσεις,  οι παραγωγικές καταλήξεις, οι εξαρτώμενες προθέσεις, τα phrasal verbs, ομόηχες λέξεις, λεξιλογικές συνάψεις, ιδιωματισμοί καθώς και πιο σύνθετο λεξιλόγιο που σχετίζεται με τα υπό συζήτηση θέματα κτλ.
Προνόμια
Πιστεύουμε στην δύναμη της ομάδας και έχουμε δημιουργήσει για εσάς ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων Οργανισμών, φορέων και καταστημάτων. Όλοι οι σπουδαστές μας και οι γονείς/κηδεμόνες των μικρών μας μαθητών απολαμβάνουν μια σειρά από αποκλειστικά προνόμια. Πως; Με την HAU Student Benefit Card!
 • Επαναληπτικά Μαθήματα
 • Ατομικά Ενισχυτικά Μαθήματα
 • Έκπτωση για Μαθήματα Ομιλίας
 • Εργαστήρια
Ειδοποίηση

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Περίοδος:

Αποκτήστε την πιστοποίηση

Το ECCE αποτελεί επίσημη πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο B2.

Πίσω στην αρχή