Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Letterland

Νέοι μαθητές & έφηβοι ∙ Προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ομαλή και προοδευτική εισαγωγή στο επίπεδο pre-A1 της αγγλικής γλώσσας. Περιλαμβάνει εξάσκηση σε προανάγνωση, προγραφή, κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου και βασίζεται στη χρήση των νέων τάσεων στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και της διδασκαλίας ξένων γλωσσών.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα Letterland, οι μαθητές θα μπορούν να:

 • αναγνωρίζουν το αγγλικό αλφάβητο και να γράφουν σταδιακά λέξεις και απλές προτάσεις,
 • κατανοούν (πολύ) βασικά στοιχεία της ξένης γλώσσας,
 • χρησιμοποιούν (πολύ) βασικό λεξιλόγιο, κατάλληλο για την ηλικία τους,
 • αναπτύξουν βασικές δεξιότητες γραφής και αριθμητικής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξάσκηση σε κατανόηση-παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου και λεξιλόγιο.

 • Η κατανόηση προφορικού λόγου περιλαμβάνει ενδεικτικά (πολύ) απλά τραγούδια, απλές ιστορίες, σύντομα βίντεο και βασικές δραστηριότητες κατανόησης προφορικού λόγου, όπως ο εντοπισμός, η κύκλωση ή η αντιστοίχιση των σωστών εικόνων.
 • Η κατανόηση μικρών γραπτών κειμένων περιλαμβάνει κυρίως εξάσκηση στην προανάγνωση με τη χρήση φωνημάτων, λέξεων CVC, οπτικής αναγνώρισης λέξεων (sight words) και σταδιακά μικρών φράσεων/παραγράφων/κειμένων που περιέχουν λεξιλόγιο το οποίο έχει ήδη διδαχθεί.
 • Η παραγωγή γραπτού λόγου εστιάζει σε δραστηριότητες προγραφής, όπως η αναγνώριση και η γραφή γραμμάτων, και σταδιακά σε πολύ απλές λέξεις και προτάσεις.
 • Η παραγωγή προφορικού λόγου περιλαμβάνει ελεγχόμενη εξάσκηση στην αγγλική προφορά μέσα από επανάληψη και ασκήσεις, φωνολογική ενημερότητα, παραγωγή βασικών ερωτήσεων και απαντήσεων (yes/no), περιγραφή εικόνων με μια λέξη.
 • Το λεξιλόγιο περιλαμβάνει (πολύ) βασικό λεξιλόγιο σχετικά με θέματα κατάλληλα για την ηλικία των παιδιών, όπως χρώματα, μέρη του σώματος, παιχνίδια κτλ.
Προνόμια
Πιστεύουμε στην δύναμη της ομάδας και έχουμε δημιουργήσει για εσάς ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων Οργανισμών, φορέων και καταστημάτων. Όλοι οι σπουδαστές μας και οι γονείς/κηδεμόνες των μικρών μας μαθητών απολαμβάνουν μια σειρά από αποκλειστικά προνόμια. Πως; Με την HAU Student Benefit Card!
 • Επαναληπτικά Μαθήματα
 • Ατομικά Ενισχυτικά Μαθήματα
 • Έκπτωση για Μαθήματα Ομιλίας
 • Εργαστήρια
Ειδοποίηση

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Περίοδος:
Πίσω στην αρχή