Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Remastering

Ενήλικες ∙ Workshops

Το workshop εστιάζει στην επανάληψη γλωσσικών στοιχείων στο διαβαθμισμένο επίπεδο Γ1-Γ2 όπως αυτά περιγράφονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). Περιλαμβάνει εξάσκηση στην κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου και βασίζεται στη χρήση των νέων  τάσεων στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και της διδασκαλίας ξένων γλωσσών. 

Ολοκληρώνοντας το Remastering workshop, οι σπουδαστές ενδεικτικά θα μπορούν να: 

 • θυμηθούν ή εξοικειωθούν περαιτέρω με γλωσσικές στρατηγικές και πρακτικές που χρησιμοποιούνται σε επίσημα αλλά και ανεπίσημα πλαίσια επικοινωνίας τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο, 
 • κατανοούν με ευκολία το λόγο ενός φυσικού ομιλητή της αγγλικής γλώσσας, 
 • κατανοούν σχεδόν όλα τα είδη γραπτών κειμένων, σύνθετα, εξειδικευμένα, λογοτεχνικά, καθώς και να διακρίνουν αποχρώσεις ύφους και το βαθύτερο νόημα κάθε κειμένου, 
 • συνοψίσουν πληροφορίες από διαφορετικές προφορικές και γραπτές πηγές, ανακατασκευάζοντας τα επιχειρήματα σε μια συνεκτική παρουσίαση, 
 • μεγιστοποιήσουν την ευχέρειά τους και την ακρίβεια στη χρήση της γλώσσας, διαφοροποιώντας τις λεπτότερες αποχρώσεις νοήματος ακόμη και σε πιο περίπλοκες καταστάσεις. 

Το workshop περιλαμβάνει εξάσκηση σε λεξιλόγιο, γραμματική, κατανόηση-παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. 

 • Η παραγωγή γραπτού λόγου ενδεικτικά περιλαμβάνει δραστηριότητες που καθοδηγούν τους σπουδαστές μέσα από σημαντικές πτυχές της διαδικασίας γραφής, όπως η συλλογή ιδεών, η σύνταξη, η ανατροφοδότηση, η διόρθωση, η ανάπτυξη και η παρουσίαση απόψεων σχετικά με σύνθετα θέματα έπειτα από κριτική αξιολόγηση πληροφορίας. Οι σπουδαστές εξασκούνται σε μια ποικιλία θεμάτων γραπτού λόγου αναπτύσσοντας δεξιότητες του 21ου αιώνα. 
 • Για την ανάγνωση και κατανόηση γραπτών κειμένων χρησιμοποιούνται μεγαλύτερης έκτασης προσαρμοσμένα και αυθεντικά κείμενα όπως αυτά περιλαμβάνονται στα επιλεγμένα διδακτικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται ή στο επιπρόσθετο διδακτικό υλικό που σχεδιάζεται από την Ακαδημαϊκή Ομάδα ειδικά για τις ανάγκες του εν λόγω τμήματος. Οι σπουδαστές θα αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις στρατηγικές τους στους τομείς της ανάγνωσης και του λεξιλογίου μέσα από θέματα που προκαλούν το ενδιαφέρον των αναγνωστών και με εντατική εξάσκηση. 
 • Η παραγωγή προφορικού λόγου ενδεικτικά περιλαμβάνει ομαδικές συζητήσεις, παρουσιάσεις και διαλόγους για ποικίλα θέματα. 
 • Η κατανόηση προφορικού λόγου ενδεικτικά περιλαμβάνει αυθεντικές ραδιοφωνικές συνεντεύξεις, συζητήσεις, ομιλίες και διαλέξεις για ποικίλα θέματα. 
 • Στη γραμματική ενδεικτικά υπενθυμίζονται αυξημένου επιπέδου γλωσσικές δομές όπως: inversion, μηχανισμοί έμφασης, υποπεριπτώσεις και εξαιρέσεις του ρηματικού συστήματος και της χρήσης γερουνδίου/απαρεμφάτου κτλ. 
 • Στο λεξιλόγιο ενδεικτικά περιλαμβάνονται: φράσεις, συνδηλώσεις, συνώνυμα-αντώνυμα, σχηματισμός λέξεων, εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στο εργασιακό περιβάλλον, ιδιωματισμοί, λεξιλογικές συνάψεις, εξαρτημένες προθέσεις, λεπτές εννοιολογικές αποχρώσεις και διαφοροποιήσεις, ευφημισμός και πιο σύνθετο λεξιλόγιο που σχετίζεται με τα υπό συζήτηση θέματα  κτλ.
Προνόμια
Πιστεύουμε στην δύναμη της ομάδας και έχουμε δημιουργήσει για εσάς ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων Οργανισμών, φορέων και καταστημάτων. Όλοι οι σπουδαστές μας και οι γονείς/κηδεμόνες των μικρών μας μαθητών απολαμβάνουν μια σειρά από αποκλειστικά προνόμια. Πως; Με την HAU Student Benefit Card!
 • Επαναληπτικά Μαθήματα
 • Ατομικά Ενισχυτικά Μαθήματα
 • Έκπτωση για Μαθήματα Ομιλίας
 • Εργαστήρια
Ειδοποίηση

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Περίοδος:

Αποκτήστε την πιστοποίηση

Το ECPE αποτελεί επίσημη πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Γ2.

Σχετικά μαθήματα


Πίσω στην αρχή