Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Όροι Χρήσης ORFEAS

1.    Οι παρόντες όροι (οι «Όροι») ρυθμίζουν τη χρήση της περιοχής Orfeas (το «Orfeas») στον διαδικτυακό τόπο www.hau.gr (ο «Διαδικτυακός Τόπος») του σωματείου με την επωνυμία «Ελληνοαμερικανική Ένωση», που εδρεύει στην οδό Μασσαλίας, αρ. 22, Τ.Κ. 10680, Αθήνα («ημών») από τους χρήστες του πεδίου αυτού («εσάς»). Εφόσον χρησιμοποιείτε το Orfeas συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τους Όρους αυτούς, όπως και τους Όρους Χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου, πλήρως και ανεπιφύλακτα. Εάν διαφωνείτε και δεν επιθυμείτε να δεσμεύεστε από αυτούς, οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε το Orfeas. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των παρόντων Όρων και των Όρων Χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου, υπερισχύουν οι ειδικότεροι Όροι του Orfeas.

2.    Η χρήση του Orfeas προορίζεται αποκλειστικά για: (i) Κέντρα Ξένων Γλωσσών ή καθηγητές ξένων γλωσσών, προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με τις εξετάσεις που διοργανώνονται από εμάς και σχετικά με λοιπές πρωτοβουλίες και ενέργειές μας, καθώς και να καταχωρούν μαθητές τους στις εξετάσεις αυτές, (ii) μαθητές, προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με τις εξετάσεις που διοργανώνονται από εμάς και σχετικά με λοιπές πρωτοβουλίες και ενέργειές μας, καθώς και να καταχωρούν τα στοιχεία τους προκειμένου να συμμετέχουν στις εξετάσεις αυτές και (iii) εξεταστές συντονιστές και επιτηρητές εξετάσεων που διοργανώνονται από εμάς, προκειμένου να καταχωρούν τα σχετικά στοιχεία τους και προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με τις εξετάσεις αυτές και σχετικά με λοιπές πρωτοβουλίες και ενέργειές μας.

3.    Με την καταχώρηση οποιωνδήποτε στοιχείων στο Orfeas, το πρόσωπο που προβαίνει στην καταχώρηση δηλώνει ότι: (i) τα στοιχεία που καταχωρεί είναι αληθή και ακριβή και ότι θα θεωρούνται ως τέτοια από εμάς έως την τυχόν τροποποίησή τους που μας γνωστοποιηθεί, (ii) σε περίπτωση που καταχωρεί στοιχεία για οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (π.χ. φυσικό πρόσωπο που καταχωρεί στοιχεία για λογαριασμό Κέντρου Ξένων Γλωσσών), έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά για την καταχώρηση αυτή, (iii) σε περίπτωση που καταχωρεί στοιχεία φυσικών προσώπων (π.χ. φυσικό πρόσωπο που καταχωρεί για λογαριασμό Κέντρου Ξένων Γλωσσών στοιχεία τρίτων φυσικών προσώπων που εργάζονται σε αυτό ή φυσικό πρόσωπο που καταχωρεί για λογαριασμό Κέντρου Ξένων Γλωσσών στοιχεία υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις που οργανώνουμε) έχει ενημερώσει τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, κατά περίπτωση, από εμάς (ή, κατά περίπτωση, και από τους Φορείς Εξετάσεων), βάσει των σχετικών ενημερωτικών εγγράφων που έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο ή/ και των τυχόν επιπλέον ή διαφορετικών εγγράφων που κατά καιρούς αποστέλλουμε και έχει λάβει τη συγκατάθεση των εν λόγω προσώπων για τη διαβίβαση των δεδομένων τους σε εμάς (ή, κατά περίπτωση, και την περαιτέρω διαβίβαση των δεδομένων τους στους Φορείς Εξετάσεων) καθώς και για την επεξεργασία των δεδομένων τους από εμάς (ή, κατά περίπτωση και από τους Φορείς Εξετάσεων), υπό τους όρους των σχετικών ενημερώσεων, (iv) εφόσον προβαίνει σε καταχώρηση για συμμετοχή του σε εξετάσεις που διοργανώνουμε, έχει ενημερωθεί σχετικά με τους Κανονισμούς Εξετάσεων και Υπηρεσιών Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και συναινεί, ενώ εφόσον προβαίνει σε καταχώρηση, για λογαριασμό τρίτων, για συμμετοχή τους σε εξετάσεις που διοργανώνουμε έχει ενημερώσει τους εν λόγω τρίτους σχετικά με τους Κανονισμούς Εξετάσεων και Υπηρεσιών Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και έχει λάβει τη σχετική συναίνεσή τους περί τήρησης αυτών και (v) σε περίπτωση που καταχωρεί στο Orfeas στοιχεία προσώπου κάτω των 18 ετών, θεωρείται ότι είναι ο γονέας/ ο έχων τη γονική μέριμνα/ επιτροπεία του προσώπου αυτού ή ότι έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά από τα πρόσωπα αυτά.

4.    Πέραν των όσων ορίζονται στον Όρο 4 των Όρων Χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου, θα θεωρούμε ότι οποιαδήποτε χρήση του κωδικού χρήστη (username) / διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και του συνθηματικού (password) που έχετε καταχωρήσει στο πλαίσιο του Orfeas, γίνεται από εσάς και κατά συνέπεια παράγει τις σχετικές έννομες συνέπειες. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή σας ότι τρίτο πρόσωπο, άνευ σχετικής εξουσιοδότησής σας, χρησιμοποιεί τα εν λόγω στοιχεία σας, καλείστε και αναμένεται να μας ενημερώσετε άμεσα στο exams@hau.gr.

5.    Έχουμε δικαίωμα να τροποποιούμε τους παρόντες Όρους, όποτε το κρίνουμε αναγκαίο. Κάθε τροποποίηση ξεκινάει να ισχύει μόλις αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο. Οφείλετε να ελέγχετε για ενδεχόμενες τροποποιήσεις των Όρων. Εφόσον εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε το Orfeas και τον Διαδικτυακό Τόπο μετά την ανάρτηση των νέων Όρων, συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τις τροποποιήσεις.

6.    Οι Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την ερμηνεία των Όρων και για την επίλυση τυχόν διαφορών σχετικά με αυτούς ορίζονται κατ’ αποκλειστικότητα τα Δικαστήρια της Αθήνας (Ελλάδα).

Κατεβάστε τους Όρους Χρήσης ORFEAS
Πίσω στην αρχή