Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Agile PM² Essentials

Project Management
Ξεκινά Σύντομα
Διάρκεια
16 Ώρες
Επίπεδο
Εισαγωγικό
Γλώσσα
Ελληνικά

Σεμινάριο Μεθοδολογίας Διαχείρισης Έργων Agile PM²

Διαχειριστείτε αποτελεσματικά την αλλαγή στα έργα σας, υιοθετώντας τη μεθοδολογία Agile Project Management μέσω του Agile PM² Methodology Μοντέλου.

Η προσέγγιση Agile βοηθά στην διαχείριση αλλαγών, παρέχει μηχανισμούς που επιτρέπουν σε όλες τις ομάδες ενός έργου να αντιμετωπίζουν καλύτερα απρόβλεπτες αλλαγές και βοηθά να παραδώσουν το έργο ακολουθώντας ένα επαναληπτικό μοτίβο σχεδιασμού για κάθε στάδιο παράδοσης του έργου.

Το 16ωρο σεμινάριο παρουσιάζει τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επιτυχή ενσωμάτωση των πρακτικών Agile στην κουλτούρα διαχείρισης έργων ενός οργανισμού και προετοιμάζει τους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν με επιτυχία βασικές τεχνικές Agile PM² στα έργα τους και να λάβουν την πιστοποίηση Agile PM².

Οι συμμετέχοντες  θα λάβουν μέρος σε μια σειρά workshops που συνδυάζουν θεωρία και πρακτική άσκηση, ξεκινώντας από τη δημιουργία ενός backlog κατά τη διάρκεια του οποίου εντοπίζονται τα αρχικά epics, μέχρι την ανάπτυξη ενός πλάνου και θα κατανοήσουν διαδικασίες επικοινωνίας, τη διαχείριση των προγραμματισμένων task και την αξιολόγηση του χρονικού πλαισίου διεκπεραίωσης ενός task.

Το σεμινάριο προετοιμάζει επίσης για τις εξετάσεις της πιστοποίησης Agile PM² Essentials.

 

Η νέα μεθοδολογία  PM²

Η Μεθοδολογία PM² (διαβάζεται P-M-squared) είναι μια μεθοδολογία διαχείρισης έργων, που αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι διαθέσιμη στο κοινό με τη μορφή του «Οδηγού PM²—Open Edition». Η έκδοση 3.0 δημοσιεύτηκε με άδεια ανοιχτού κώδικα τον Δεκέμβριο του 2018.

Η μεθοδολογία PM² είναι μια εύχρηστη μεθοδολογία που ενσωματώνει στοιχεία από ένα ευρύ φάσμα παγκοσμίως αποδεκτών βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης έργων, όπως περιγράφονται σε πρότυπα και μεθοδολογίες όπως το PMBOK, PRINCE2, IPMA-ICB. Αποτυπώνει επίσης επιχειρησιακή εμπειρία από έργα που εκτελούνται εντός των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.


 • 16 ώρες εκπαίδευσης από πιστοποιημένους PM² εκπαιδευτές
 • Τον οδηγό PM² Guide και τον PM² Agile Extension – Open Edition (free download from the EU Bookstore)
 • PM² Agile Ρόλοι & Ευθύνες (ως επέκταση του PM²)
 • Ενοποίηση με το συνολικό κύκλο PM²
 • Agile θεματικές και κατευθυντήριες γραμμές
 • Ένα σύνολο προτεινόμενων Agile Artefacts (ως επέκταση στα PM² Artefacts)
 • Οδηγίες για τη χρήση των Artefacts
 • Ένα Agile Glossary
 • Agile Εργαλεία & Τεχνικές
 • Τετράδιο Εργασιών
 • Δείγματα ερωτήσεων
 • Κουπόνι εξέτασης με έκπτωση έως 20%
 • Προσοχή: Τα έξοδα εξέτασης καταβάλλονται απευθείας στην PM² Alliance

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο, θα εκτιμήσετε τα οφέλη από της μεθοδολογίας Agile, θα είστε πιο αποτελεσματικοί στη διαχείριση (ή στη συμμετοχή σε) ευέλικτα έργα και θα εξοικειωθείτε με το μοντέλο PM² Governance και τους ρόλους, τις ευθύνες, τις διαδικασίες, τα πρότυπα και τις νοοτροπίες του. Θα είστε σε θέση να αρχίσετε να εφαρμόζετε μερικές από τις πιο βασικές βέλτιστες πρακτικές, εργαλεία και τεχνικές Agile Διαχείρισης Έργου.

Δωρεάν υλικό: Κατεβάστε δωρεάν τον οδηγό της μεθοδολογίας και τα templates.

 • Project Managers / Leader
 • Συντονιστές ομάδων (TeCo) / Υπεύθυνοι ομάδων
 • Scrum Masters
 • Μέλη της ομάδας έργου Agile PM²
 • Διευθυντές Επιχειρήσεων
 • Μέλη PMO/PSO
 • Project Owners Contractors' Project Managers

Αυτό το σεμινάριο είναι ιδανικό για όσους θέλουν να εργαστούν για έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και εταιρείες που συνεργάζονται με την EC. Έχοντας στο βιογραφικό σας την αναγνώριση της παρακολούθησης ενός Agile PM² workshop, δείχνει την εξοικείωσή σας με τη μεθοδολογία PM² και την ευέλικτη επέκτασή της και τη δέσμευσή σας στην άριστη διαχείριση έργου.

Προαπαιτούμενα εξετάσεων Agile PM² Essentials.

 • Να διαθέτετε τουλάχιστον μία από τις PM² Alliance Basic, Essentials ή Advanced Πιστοποίηση
 • Εκπαίδευση προετοιμασίας Agile PM² που παρέχεται από πιστοποιημένο εκπαιδευτή PM² Alliance
 • Επισκόπηση της Μεθοδολογίας PM²
 • Παραδοσιακή διαχείριση έργου vs Agile και Agility
 • Πού να χρησιμοποιήσετε την Agile PM²
 • Το μοντέλο Agile PM²
 • Agile PM² ρόλοι, ευθύνες, οργάνωση
 • Ομάδες Agile High performance
 • Προαπαιτούμενα stakeholder: waterfall vs iterative
 • Διαχείριση, ταξινόμηση προαπαιτούμενων
  • User stories
  • Ανάλυση και αξιολόγηση προαπαιτούμενων
  • Προτεραιότητες και estimations
  • Σχεδιασμός Rolling wave
 • Agile Planning
 • Agile πρακτικές, εργαλεία και τεχνικές
 • Η μέθοδος Scrum και τα βασικά εργαλεία και πρακτικές Agile
  • Σχεδιασμός και release planning
  • Συντονισμός ομάδας και καθημερινά stand-ups
  • Work estimation και προτεραιότητες
  • Προσέγγιση: reviews και retrospectives
  • Παρακολούθηση προόδου και αναφορές
 • Risk management
 • Agile Artefacts
 • Kanban και Scrum
 • Εφαρμόστε Agile πρακτικές στον οργανισμό σας
 • Agile PM² tips & tricks
 • Workshops:
  • Agile project definition
  • user stories
  • project requirements
  • Product Backlogs
  • Srum Planning
  • Sprint Planning
  • Burndown Chart
  • Documentation
  • Spring review
  • Backlog Grooming

Το Agile PM² είναι μια επέκταση της Μεθοδολογίας PM² που ενσωματώνει πρακτικές Agile σε έργα PM².

Η μεθοδολογία βοηθά όσους εφαρμόζουν ήδη πρακτικές Agile αλλά και όσους θα ήθελαν εκ νέου να ενσωματώσουν ευέλικτες πρακτικές στα έργα τους με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.

Οι Agile ομάδες θα πρέπει να είναι σε θέση να συνεργάζονται αποτελεσματικά μεταξύ τους και με τους stakeholders του έργου ακολουθώντας εναλλακτικές προσεγγίσεις όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Σύμφωνα με την PM² Alliance, η Agile PM² Extension αναπτύχθηκε για να παρέχει ένα πλαίσιο που βοηθά τις ομάδες Agile να είναι ευέλικτες, ενώ παράλληλα ικανοποιεί τις απαιτήσεις προδιαγραφών του έργου, τη συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες, την σύνδεση με άλλα έργα, το συντονισμό σε επίπεδο προγραμμάτων και portfolio έργων, αλλά και τη συνεργασία με άλλες οργανωτικές μονάδες ή ακόμα και άλλους οργανισμούς.

Το πλαίσιο, οι αρχές και οι αξίες του PM² διευκολύνουν την υιοθέτηση πρακτικών Agile, ενώ την ίδια στιγμή οι ομάδες Agile χρειάζεται να μπορούν να λαμβάνουν υπόψιν  διάφορους περιορισμούς που υπάρχουν που επηρεάζουν ένα έργο στο σύνολόγου, και αυτό εξυπηρετείται από την άμεση σύνδεση της Agile με το PM².

Η Agile PM² extension παρέχει:

 1. Agile ρόλους και ευθύνες (ως επέκταση της PM²).
 2. Ενσωμάτωση  στον ευρύτερο κύκλο του  PM².
 3. Ένα σύνολο προτεινόμενων artefacts Agile (ως επέκταση των PM² artefacts).
 4. Μία συνολική κουλτούρα Agile PM².

Ο Φορέας Πιστοποίησης PM² Alliance

Η PM² Alliance, είναι ένας μη κερδοσκοπικός επαγγελματικός φορέας πιστοποίησης, ο οποίος ιδρύθηκε από επαγγελματίες του PM² και έχει αναπτύξει ένα σχήμα 3 επιπέδων επαγγελματικών πιστοποιήσεων σύμφωνα με τη μεθοδολογία διαχείρισης έργων.

Nicos Kourounakis
PMP, P2 Practitioner, IPMA-D, PM² Management Consultant & Trainer

Nicos is a Senior Management Consultant and Trainer. Over the past 20 years, Nicos has been leading consulting projects with major EU Institutions and private organisations working both with larg ...

Μάθετε περισσότερα

Certify with Agile PM² Essentials

The Agile PM² Certification exam focuses on the Agile aspects of the PM² Methodology, covering the what, when, who, how and why of the Agile extension of the PM² Methodology. Showcase your competency to lead a PM² project with Agile principles effectively integrated within the management approach.

Για την εγγραφή σας

Εγγραφή στο σεμινάριο γίνεται έως και μία ημέρα πριν την έναρξή του, εφόσον υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις. Προσθέστε το σεμινάριο στο καλάθι αγορών. Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε θα χρειαστεί να κάνετε εγγραφή. Εάν πρόκειται για εταιρική συμμετοχή παρακαλούμε τσεκάρετε το πεδίο «Κάνω κράτηση για λογαριασμό της εταιρείας μου». Αφού συμπληρώσετε τα προσωπικά στοιχεία σας και δηλώσετε το παραστατικό που επιθυμείτε να εκδοθεί, θα πρέπει να προχωρήσετε σε καταβολή των διδάκτρων. Η πληρωμή γίνεται με τρεις τρόπους:

α) με πιστωτική κάρτα, cash card ή prepaid card,

β) με ταυτότητα οφειλής, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέσω ebanking, ή απευθείας στην τράπεζα (μηχάνημα, ανέξοδα, ή γκισέ). Για τους ιδιώτες που θα επιλέξουν κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, το ποσό μπορείτε να το εξοφλήσετε σε 2 ισόποσες δόσεις, με την πρώτη δόση την ημέρα που θα κάνετε την αίτησή σας, ώστε να γίνει η κράτηση της θέσης και την επόμενη δόση πριν το τέλος του σεμιναρίου.

γ) με IRIS και άμεση χρέωση του λογαριασμού σας (με την μέθοδο αυτή εξοφλείται όλο το ποσό)

Για μεμονωμένες εγγραφές, η τραπεζική πληρωμή μπορεί να γίνει σε 2 δόσεις, 50% του ποσού η καθεμία. Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί κατά την εγγραφή για επιβεβαίωση της κράτησης και η δεύτερη δόση θα πρέπει να καταβληθεί μία ημέρα πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες δόσεις για εγγραφές εταιρειών.

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας θα λάβετε αυτοματοποιημένο μήνυμα επιτυχούς συναλλαγής. Ωστόσο, η εγγραφή σας ή η εγγραφή των στελεχών σας δεν ολοκληρώνεται πριν την καταβολή των διδάκτρων του προγράμματος. Μετά την καταβολή των διδάκτρων θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να επιβεβαιώσουμε την εγγραφή σας. Οι εργοδότες που εγγράφουν 3 ή περισσότερους υπαλλήλους στο σεμινάριο, λαμβάνουν έκπτωση 10% στο συνολικό ποσό των αμοιβών. Αυτή η έκπτωση είναι ορατή στο καλάθι αγορών.

Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση

Το σεμινάριο μπορεί να οργανωθεί και αποκλειστικά για την εταιρεία σας, εάν υπάρχει ομάδα στελεχών σας που επιθυμεί να το παρακολουθήσει. Σε αυτή την περίπτωση το περιεχόμενο, οι ημερομηνίες και το ωράριο διεξαγωγής προσαρμόζονται στις ανάγκες και απαιτήσεις των στελεχών σας. 

Εκμάθηση μέσω Zoom

Το Zoom είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης συμβατή με Mac, Windows, Linux, iOS και Android, που επιτρέπει στους χρήστες να συμμετέχουν σε online μαθήματα σύγχρονης εκπαίδευσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Zoom από τον υπολογιστή, το laptop, το iPad ή το smartphone σας. Θα πρέπει να εγκαταστήσετε το Zoom για να το χρησιμοποιήσετε. Με την εγγραφή σας θα λάβετε ένα σύντομο οδηγό χρήσης. Λάβετε υπόψιν ότι θα πρέπει να διαθέτετε κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο. Οι περισσότεροι σύγχρονοι υπολογιστές διαθέτουν ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και headset για καλύτερη ποιότητα ήχου.

Πώς μπορώ να εγγραφώ στις εξετάσεις;

Εγγραφείτε online στο site της PM² Alliance.

Μπορείτε να δώσετε εξετάσεις ανά πάσα στιγμή.

Εξασφαλίσαμε για τους συμμετέχοντες των σεμιναρίων μας ειδική έκπτωση έως 20% στις τιμές των εξέταστρων. Μόλις ολοκληρώσετε το σεμινάριο, θα λάβετε ένα το εκπτωτικό κουπόνι για τον προγραμματισμό των εξετάσεων σας.

Τα εξέταστρα εξοφλούνται απευθείας στην PM² Alliance.

Γιατί να πιστοποιηθώ με Agile PM² Essentials

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2019), το 98% θα συνιστούσε την Πιστοποίηση PM² και το 95% συμφωνεί ότι η Πιστοποίηση PM²  συμβάλλει στην επιτυχία του έργου.

Η Πιστοποίηση PM² Agile είναι μια πιστοποίηση Επιπέδου 1 που έχει σχεδιαστεί για να επιβεβαιώνει ότι ένας υποψήφιος κατανοεί την εφαρμογή των αρχών, των εργαλείων και των τεχνικών Agile σε έργα PM². Είναι μια πιστοποίηση με εύκολη πρόσβαση σε σύγκριση με άλλες στον τομέα, καθώς είναι λιγότερο δαπανηρή και βασίζεται σε υλικά ανοιχτού κώδικα.

Η πιστοποίηση PM² Agile καλύπτει τις ανάγκες πιστοποίησης οποιουδήποτε εργάζεται σε έργα που ενσωματώνουν πρακτικές Agile – πρωταρχικά στον τομέα της Πληροφορικής.

Γιατί να ακολουθήσω τη μεθοδολογία Agile PM² στο έργο μου;

H ενσωμάτωση της πιστοποίησης Agile στο συνολικό πλαίσιο PM² και στην κουλτούρα διαχείρισης έργου, δημιουργεί τα θεμέλια για μία συνολική οργανωτική ευελιξία και συνεχή βελτίωση.

Σύμφωνα με τον κ. Νίκο Κουρουνάκη, συν-συγγραφέα της PM² Methodology (2012, 2016, 2018), του Agile PM² Guide (2014), του PfM² Portfolio Management Guide (2019) και Διευθύνοντος Συμβούλου της PM² Alliance, «Αν και συχνά η Agile παρουσιάζεται ως πανάκεια (panacea), οι οργανισμοί και οι ομάδες συνήθως αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην αποτελεσματική εφαρμογή της. Agile πρακτικές και μεθοδολογίες πρέπει να εφαρμόζονται για τους σωστούς λόγους, στο σωστό πλαίσιο και από τις κατάλληλες ομάδες.’’

Συχνά υπάρχουν οι παρακάτω προκλήσεις στην εφαρμογή Agile μεθοδολογίας σε οργανισμούς με παραδοσιακή τμηματική οργάνωση:

 • Οι Agile ομάδες δεν είναι εύκολο να εργασθούν με ευέλικτο τρόπο, όταν πρέπει να συμμορφώνονται με παγιωμένες οργανωτικές διαδικασίες, δομές και κανόνες, standards προϋπολογισμού, συμβάσεων, αρχιτεκτονικής και περιορισμούς επιχειρησιακής λειτουργίας
 • Αντιμετωπίζεται μεγάλη δυσκολία στην εφαρμογή της Agile σε μεγάλες ή μη συνεργαζόμενες ομάδες.
 • Δημιουργείται σύγχυση όταν η Agile εφαρμόζεται τμηματικά μόνο από κάποιες ομάδες ή τα μέλη της επιχείρησης ενώ από άλλες όχι. 

 

Οι ευέλικτες πρακτικές της Agile πρέπει να εφαρμόζονται με πρώτο γνώμονα τις ανάγκες της επιχείρησης όπου εφαρμόζονται, λαμβάνοντας υπόψιν τις απαιτήσεις που έχει, την αρχιτεκτονική της και την λειτουργία της.

Ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη να επιτραπεί η συνεργασία μεταξύ της Agile και άλλων παραδοσιακών προσεγγίσεων διαχείρισης, συμμορφώνοντας παράλληλα τις προσδοκίες και τις οργανωτικές πολιτικές που είναι σε ισχύ. Και παρόλο που ορισμένες φορές υπάρχουν ήδη οι κατάλληλες συνθήκες και νοοτροπίες σε κάποια μέρη ενός οργανισμού, χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση και συντονισμένη προσπάθεια για να διασφαλιστεί η επιτυχία και η βιωσιμότητα σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.

Η Μεθοδολογία PM² υποστηρίζει τη χρήση πρακτικών Agile, σε έργα PM², μέσω του Agile PM² που αποτελεί επέκταση της βασικής μεθοδολογίας και παρέχει τον αναγκαίο συνδυασμό των δύο.

Το Agile PM² αναπτύχθηκε για να παρέχει ένα πλαίσιο που βοηθά τις ομάδες Agile να είναι ευέλικτες, ενώ παράλληλα ικανοποιεί τις απαιτήσεις προδιαγραφών του έργου, τη συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες, την σύνδεση με άλλα έργα, το συντονισμό σε επίπεδο προγραμμάτων και portfolio έργων, αλλά και τη συνεργασία με άλλες οργανωτικές μονάδες ή ακόμα και άλλους οργανισμούς.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν ...

Πίσω στην αρχή