Γιατί με αφορά η πιστοποίηση Διαχειριστών Έργων

Ως επαγγελματίας:
 • Κερδίζω σε αποδεδειγμένη και πιστοποιημένη γνώση. Η επαγγελματική πιστοποίηση αποτελεί απτή απόδειξη ότι ως επαγγελματίας έχετε γνώσεις και εμπειρία στη διαχείριση έργου σύμφωνα με διεθνή αποδεκτά πρότυπα.
 • Εξασφαλίζω θέση εργασίας, υψηλότερες απολαβές και αναβάθμιση της καριέρας μου. Σειρά από έρευνες σε όλο το κόσμο υποδεικνύουν ότι οι πιστοποιημένοι διαχειριστές έργων έχουν σαφώς περισσότερες πιθανότητες για υψηλότερους μισθούς και προώθηση της καριέρας τους.
 • Πετυχαίνω διεθνή αναγνώριση της εμπειρίας και της γνώσης μου. Τα διεθνή πιστοποιητικά διαχειριστών έργων σας δίνουν πρόσβαση στη διεθνή οικογένεια των επαγγελματικών διαχειριστών έργων, και ανοίγουν νέες προοπτικές εργασίας σε όλο το κόσμο.
 • Αναβαθμίζω συνεχώς τις γνώσεις μου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου. Όλες οι επαγγελματικές πιστοποιήσεις του κλάδου προϋποθέτουν συνεχή επιμόρφωση σύμφωνα με τις εξελίξεις και τα διεθνή πρότυπα.

Οι επιχειρήσεις χρειάζονται σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά επαγγελματίες Διαχειριστές Έργου, διότι:

 • Είναι αναγκαία η υψηλότερη απόδοση των έργων σε συνδυασμό με το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος. Και αυτό είναι δυνατόν μόνο όταν οι κατάλληλοι και σωστά καταρτισμένοι επαγγελματίες βρίσκονται στις κατάλληλες θέσεις επιτελώντας στοχευμένες ενέργειες.
 • Το υψηλό ηθικό των εργαζομένων συμβάλλει στην βελτίωση της απόδοσης.Τα προγράμματα πιστοποίησης βοηθούν τους εργαζόμενους να παράγουν έργο με μεγαλύτερη απόδοση και ποιότητα. Επιπλέον είναι ένας πρακτικός τρόπος για τις διευθύνσεις ανθρώπινων πόρων να θέσουν μετρήσιμους στόχους απόδοσης και να διατηρήσουν υψηλά επίπεδα επιμόρφωσης.
 • Η αύξηση της πελατειακής βάσης είναι απαραίτητη για την επιβίωση της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν επαγγελματίες διαχειριστές έργων προβάλλουν τις υπηρεσίες τους και την αξιοπιστία τους στην αγορά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 • Είναι αναγκαία η επένδυση σε αποδοτικές και μετρήσιμες εκπαιδευτικές λύσεις.  
5 λόγοι για να πιστοποιηθείτε με την υποστήριξη του Center of Excellence in Project Management
 • Προετοιμασία σε τάξη ή on-line από εξειδικευμένους επαγγελματίες από το διεθνή χώρο.
 • Μικρά τμήματα (μέγιστος αριθμός συμ/ντων 15 άτομα)
 • 24/7 υποστήριξη από τους εισηγητές
 • Υποστήριξη στην εύρεση θέσεων εργασίας
 • Παροχή εκπαιδευτικών πόντων (credits, PDUs) για την απόκτηση ή διατήρηση της πιστοποίησης

Προπαρασκευστικά Σεμινάρια Πιστοποιήσεων Διαχειριστών Έργων

Ποια πιστοποίηση να διαλέξω

Τελευταία Ενημέρωση: 2014/03/19 - 17:47:21

Αξιζει να δειτε

  Hellenic American Union

Business Management Consultants

Που θα μας βρειτε

Center of Excellence in Project Management
Μασσαλίας 22, (7ος όρ.)
10680 Αθήνα
Τηλ.: 2103680907, 2103680056
Email: project@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα