Μετάφραση, Εκπαίδευση Καθηγητών

Τα προγράμματα και τα σεμινάρια Μετάφρασης-Διερμηνείας και Εκπαίδευσης Καθηγητών της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης προσφέρονται πλέον από το Hellenic American ΚεΔιΒιΜ2 με άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Οι σπουδαστές συνεχίζουν να απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, ενώ τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων (διδακτέα ύλη, διδακτική ομάδα, κλπ) παραμένουν ίδια.

Τελευταία Ενημέρωση: 2017/09/21 - 11:44:32

Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo

Αξίζει να δείτε 

Hellenic American Union Thessaloniki

 

Center of Excellence in Project Management

 

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα