Δομή και περιεχόμενο του ABLE B2

 

Ενότητα

Διάρκεια

Περιγραφή

# ερωτημάτων

Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening)

περ. 35 λεπτά

Μέρος 1: Δέκα σύντομοι ηχογραφημένοι διάλογοι που ακούγονται δύο φορές, με μία ερώτηση ανά διάλογο. Οι υποψήφιοι επιλέγουν την ορθή απάντηση από τρεις σύντομες εκτυπωμένες απαντήσεις. 

10

Μέρος 2: Ένας ηχογραφημένος διάλογος που ακούγεται δύο φορές, με δέκα ερωτήσεις συνέντευξης. Οι υποψήφιοι επιλέγουν την ορθή απάντηση από πέντε σύντομες εκτυπωμένες απαντήσεις προκειμένου να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο. 

10

Μέρος 3: Ένας ηχογραφημένος διάλογος που ακούγεται δύο φορές, με πέντε ερωτήσεις. Οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που ακούνε προκειμένου να επιλέξουν την ορθή απάντηση από τρεις σύντομες εκτυπωμένες απαντήσεις.  

5

Μέρος 4: Ένας ηχογραφημένος μονόλογος που ακούγεται δύο φορές, με πέντε ερωτήσεις. Οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που ακούνε προκειμένου να επιλέξουν την ορθή απάντηση από τρεις σύντομες εκτυπωμένες απαντήσεις.

5

Διάλειμμα

Κατανόηση Γραπτού Λόγου, Λεξιλόγιο, Γραμματική (Reading & Use of Language)

75 λεπτά

Δραστηριότητα 1: Οι υποψήφιοι διαβάζουν δεκαπέντε σύντομες προτάσεις έξι από τις οποίες περιέχουν λάθη. Οι υποψήφιοι αποφασίζουν ποιες προτάσεις είναι γραμματικά ορθές και ποιες είναι γραμματικά λανθασμένες. 

15

Δραστηριότητα 2: Δύο σύντομα κείμενα, με πέντε κενά το καθένα. Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν το κάθε κενό επιλέγοντας μία από τέσσερις απαντήσεις.

10

Δραστηριότητα 3: Οι υποψήφιοι ταιριάζουν δέκα ερωτήσεις με πέντε σύντομα διαδικτυακά κείμενα σχετικά με ένα θέμα. 

10

Δραστηριότητα 4: Οι υποψήφιοι διαβάζουν τέσσερα σύντομα κείμενα, με οκτώ ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, το καθένα με τέσσερεις πιθανές απαντήσεις. 

8

Δραστηριότητα 5: Οι υποψήφιοι διαβάζουν ένα κείμενο με έξι παραγράφους. Το κείμενο περιγράφει διαδικασία ή αίτιο και αποτέλεσμα ή πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Οι υποψήφιοι επιλέγουν την ορθή απάντηση από τέσσερεις απαντήσεις.

7

Διάλειμμα

Έκθεση (Writing)

40 λεπτά

Οι υποψήφιοι επιλέγουν ένα από δύο θέματα προκειμένου να γράψουν ένα email, μήκους περίπου μίας σελίδας. Παρέχονται βοηθήματα (prompt) τα οποία βοηθούν τους υποψήφιους. 

1 θέμα

 

Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking)

περ. 8 λεπτά

Δραστηριότητα 1: Προθέρμανση

Οι υποψήφιοι απαντούν σε μη-ευαίσθητες, προσωπικές ερωτήσεις.

3 δραστηριότητες

Δραστηριότητα 2: Δραστηριότητα συμπλήρωσης κενών

Οι υποψήφιοι συμμετέχουν σε δραστηριότητα συμπλήρωσης κενών κατά τη διάρκεια της οποίας κατανοούν και παρέχουν πληροφορίες προς τον εξεταστή.

Δραστηριότητα 3: Γενικές ερωτήσεις

Οι υποψήφιοι απαντούν σε γενικές ερωτήσεις σχετικά με το θέμα.

 

Τελευταία Ενημέρωση: 2019/03/12 - 15:45:39

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα