62 δωρεάν σεμινάρια σε 52 πόλεις

15/10/2010

Κάθε χρόνο, η Ελληνοαμερικανική Ένωση διοργανώνει πλήθος δωρεάν εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών και τους καθηγητές Αγγλικής. Αυτά τα σεμινάρια:

  • Σας εξοικειώνουν με τη μορφή και το περιεχόμενο των εξετάσεων
  • Σας παρέχουν οδηγίες και τεχνικές διδασκαλίας, καθώς και εκπαιδευτικό υλικό
  • Σας βοηθούν να αναπτύξετε τις ικανότητες σας στη διδασκαλία της Αγγλικής
  • Σας καθοδηγούν ώστε να προετοιμάσετε καλύτερα τους μαθητές σας για τις εξετάσεις 
  • Σας δίνουν τη δυνατότητα να συναντηθείτε με τα ακαδημαϊκά και διοικητικά στελέχη μας.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2014/12/18 - 12:40:41

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα