Πρόγραμμα Εξετάσεων BCCE™ και ALCE™

05/05/2014

Οι γραπτές εξετάσεις BCCE™ και ALCE™ του Hellenic American University θα διεξαχθούν στις 14 Ιουνίου 2014.

Σας ενημερώνουμε ότι οι γραπτές εξετάσεις του Hellenic American University BCCE™ & ALCE™ θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

Εξέταση Ημερομηνία Εξέταστρα
BCCE™ Σάββατο 14 Ιουνίου 2014 80 €
ALCE™ Σάββατο 14 Ιουνίου 2014 140 €

Περίοδος εγγραφών: 1 Μαΐου 2014 – 26 Μαΐου 2014

Πρόγραμμα, εξέταστρα & περίοδος εγγραφών BCCE™ & ALCE™...

Πληροφορίες

Γλώσσα: EN
Τελευταία Ενημέρωση: 2015/01/16 - 16:47:48

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα