Εξετάσεις Cambridge English: Από το 2016, απαγορεύονται τα κινητά τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικές συσκευές

11/09/2015

Από τον Ιανουάριο 2016, απαγορεύεται σε υποψήφιους που συμμετέχουν στις εξετάσεις Cambridge English να φέρουν στην αίθουσα διεξαγωγής γραπτών ή προφορικών εξετάσεων κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές.

Ως ηλεκτρονικές συσκευές θεωρούνται τα iPod, iPad, e-reader και οι φορητοί υπολογιστές καθώς και οποιαδήποτε άλλη συσκευή που επιτρέπει πρόσβαση σε σημειώσεις και λήψη ή μετάδοση δεδομένων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής εξετάσεων.

Το Cambridge Assessment English αποφάσισε τα ανωτέρω λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες απειλές από την κινητή τεχνολογία και τις επικρατέστερες πολιτικές άλλων εξεταστικών φορέων παγκοσμίως.

Από τον Ιανουάριο 2016, θα αποκλείονται όσοι υποψήφιοι συμμετέχουν σε εξετάσεις Cambridge English και έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές εντός της  αίθουσας διεξαγωγής γραπτών ή προφορικών εξετάσεων.

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση ήδη συμμορφώνεται με τον ανωτέρω κανονισμό. Όσοι υποψήφιοι συμμετέχουν σε εξετάσεις Cambridge English οι οποίες διοργανώνονται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση απαγορεύεται να φέρουν εντός της  αίθουσας διεξαγωγής γραπτών ή προφορικών εξετάσεων κινητά τηλέφωνα ή/και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Στους υποψήφιους συνιστάται να αφήνουν πίσω τέτοιου είδους εξοπλισμό και να μην τον προσκομίζουν σε εξεταστικά κέντρα. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση δε φέρει ευθύνη για απώλεια ή βλάβη τέτοιου είδους εξοπλισμού σε εξεταστικά κέντρα.

Το Cambridge Assessment English αναμένεται να διαθέσει περισσότερες σχετικές πληροφορίες εντός των ερχόμενων μηνών.
 

Πληροφορίες

Γλώσσα: EN
Τελευταία Ενημέρωση: 2018/11/07 - 10:55:10

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα