Αποστολή Πιστοποιητικών Ελληνομάθειας για Επαγγελματικούς Σκοπούς – Ιανουάριος 2016

24/02/2016

Τα Πιστοποιητικά Επάρκειας της Ελληνομάθειας για Επαγγελματικούς Σκοπούς Ιανουαρίου 2016 απεστάλησαν την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016. Οι υποψήφιοι θα λάβουν τα πιστοποιητικά μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, με μέριμνα του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. 

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2016/03/09 - 13:05:58

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα