Τα πιστοποιητικά των εξετάσεων ελληνομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς είναι διαθέσιμα.

28/11/2012

Η αποστολή των πιστοποιητικών των εξετάσεων ελληνομάθειας γίνεται με ευθύνη του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Δείτε τα αποτελέσματά σας online.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2014/12/18 - 14:50:54

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα