Αποστολή Πιστοποιητικών Ελληνομάθειας Οκτωβρίου 2016

16/11/2016

Τα Πιστοποιητικά Επάρκειας της Ελληνομάθειας Οκτωβρίου 2016 απεστάλησαν την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016. Οι υποψήφιοι θα λάβουν τα πιστοποιητικά μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, με μέριμνα του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2016/11/21 - 12:27:12

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα