Αλλαγή στη βαθμολόγηση του ECCE

16/10/2009

Το Ινστιτούτο Αγγλικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου του Michigan (ELI) ανακοίνωσε την εξής αλλαγή στη διαδικασία βαθμολόγησης για τις Εξετάσεις του Πιστοποιητικού ECCE: «Οι εξεταζόμενοι που επιτυγχάνουν σε τρεις ενότητες με LP (ή υψηλότερο) και λαμβάνουν βαθμολογία όχι χαμηλότερη του BF σε μια ενότητα θα αποκτούν το πιστοποιητικό ECCE». Η αλλαγή αυτή ισχύει από την τρέχουσα εξεταστική περίοδο του Δεκεμβρίου 2009.

 

 

Πληροφορίες

Γλώσσα: EN
Τελευταία Ενημέρωση: 2016/11/03 - 13:59:30

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα